Współpraca KGHM i Tauron przy budowie małego atomu

KGHM i Tauron podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie budowy niskoemisyjnych źródeł energii, w tym z zastosowaniem małych modułowych reaktorów jądrowych (SMR). 

– Zainicjowaliśmy projekt produkcji czystej energii jako jedni z pierwszych w Polsce. Podpisaliśmy umowę z amerykańskim partnerem i przygotowujemy analizy dotyczące inwestycji. Technologia SMR zwiększy efektywność kosztową KGHM i przekształci polski sektor energetyczny. Wspólnie z Tauronem będziemy pracować i badać możliwości dalszego rozwoju – powiedział Marcin Chludziński, prezes zarządu KGHM Polska Miedź.

Zielony Zwrot – plan transformacji

– Tauron kontynuuje założenia Zielonego Zwrotu, czyli konkretny plan transformacji w kierunku czystych źródeł energii. Od momentu ogłoszenia tej strategii zwiększyliśmy nasz portfel OZE o pięć farm wiatrowych i trzy elektrownie fotowoltaiczne. Kolejne projekty są w budowie – mówi Paweł Szczeszek, prezes zarządu Tauron Polska Energia. – Dążymy do tego, by modułowe reaktory jądrowe stanowiły istotny element naszego docelowego miksu wytwórczego. Zapewne znajdzie to odzwierciedlenie w przygotowywanej w Grupie nowej strategii korporacyjnej. Nawiązana dziś współpraca z KGHM otwiera przed nami tę perspektywę – dodaje prezes Taurona.

Tauron i KGHM zamierzają wspólnie m.in. prowadzić prace badawczo – rozwojowe, z zastosowaniem technologii SMR. W przyszłości w grę wchodzą również inne projekty inwestycyjne wykorzystujące niskoemisyjne źródła energii. Spółki przygotują harmonogram prac. Planowane są również analizy prawne i inne przedsięwzięcia promujące działania, które będą miały wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Technologia SMR od 2029 r. w Polsce

W ramach zawartej na początku 2022 roku umowy, KGHM z firmą NuScale wdroży technologię SMR w Polsce. Pierwsza elektrownia ruszy do 2029 roku. To pozwoli uniknąć Polsce nawet 8 mln ton emisji CO₂ rocznie. Czysta energia zasili oddziały produkcyjne miedziowej spółki. Projekt jest modułowy, a to oznacza bezproblemowe zwiększanie skali przedsięwzięcia. Budowa małych reaktorów jądrowych jest bezpośrednio związana z Polityką Klimatyczną KGHM oraz nowym kierunkiem strategicznym spółki – energią.

Zielony Zwrot Taurona to szereg działań mających na celu istotną zmianę posiadanych źródeł wytwórczych opartych głównie o paliwa kopalne na źródła zeroemisyjne. Grupa dysponuje dziewięcioma elektrowniami wiatrowymi o łącznej mocy ponad 380 MW, 34 elektrowniami wodnymi o mocy 132 MW oraz trzema elektrowniami fotowoltaicznymi o mocy 19 MW. Do 2025 roku Tauron planuje posiadać 1600 MW mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii.

Ambicją KGHM jest skuteczne zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii i produkcji własnej w pokryciu zapotrzebowania na energię. Spółka posiada własne niskoemisyjne źródła wytwórcze zasilane paliwem gazowym. Rozwija też projekty OZE, w tym elektrownie fotowoltaiczne na terenach należących do KGHM. Miedziowy gigant bierze udział w przetargu na rozwój przybrzeżnych projektów wiatrowych na Bałtyku.

Centrum kompetencyjne

Planujemy centrum kompetencyjne na Dolnym Śląsku, we współpracy z polskimi uczelniami. Chcemy by było otwarte dla ośrodków akademickich a studenci mogli z niego korzystać. Ciekawe są wyliczenia w kontekście pracy. Kryterium w wypadku SMRów jest nie tylko stopień emisyjnego ale też stopień zatrudnienia. Nie tylko utrzymanie zatrudnienia takiego jak przy energetyce węglowej, ale wręcz zwiększenie tego zatrudnienia – powiedział Marcin Chludziński.

Patryk Demski dodał, że grupa Tauron planuje 2 centra kompetencyjne: w zachodniopomorskiem i w Jaworznie.

Chcemy fachowców, którzy będą chcieli się przebranżowić, zatrzymać na Śląsku. Planujemy, że proces transformacji przejdzie ok. 4-5 tys. na 26 tys. pracowników Taurona – dodał.