Ochrona bioróżnorodności – pierwszy rynkowy standard

Większa bioróżnorodność w konwencjonalnej uprawie owoców i warzyw – Lidl i GLOBAL G.A.P. publikują pierwszy ogólnobranżowy standard bioróżnorodności. Projekt angażował rolników z czterech europejskich krajów, m.in. z Polski.

Lidl, podmiot certyfikujący GLOBAL G.A.P. oraz inni partnerzy zakończyli opracowywanie ogólnobranżowego standardu chroniącego bioróżnorodność. Standard będzie obowiązywał w konwencjonalnej uprawie owoców i warzyw w Europie. W rozwój i pilotaż tego projektu zaangażowani byli rolnicy m.in. z Polski, Niemiec, Włoch oraz Hiszpanii. Dzięki tej współpracy możliwe było uwzględnienie praktycznych wymagań. Nowy moduł dodatkowy został opracowany specjalnie dla wszystkich uczestników rynku, od producentów po dystrybutorów.

Egzystencjalne zagrożenie

Utrata bioróżnorodności stanowi egzystencjalne zagrożenie dla ekosystemów. Dlatego rozwijanie standardów bioróżnorodności dla rolnictwa konwencjonalnego przyczynia się do jej ochrony.

Rozszerzony standard GLOBAL G.A.P. o bioróżnorodności jest już dostępny dla wszystkich uczestników rynku. Lidl będzie pierwszym europejskim sprzedawcą żywności, który będzie pracował z tym standardem. Zastosuje go u ponad 250 producentów z różnych krajów europejskich. W kolejnym kroku Lidl zamierza udostępnić go wszystkim europejskim producentom owoców i warzyw.

Norma umożliwia teraz ustalenie minimalnych wymagań dotyczących bioróżnorodności w całym sektorze. Jest to symboliczne dla naszej ambicji wprowadzania zmian w całej branży. Celem jest sprostanie jednemu z najpilniejszych wyzwań naszych czasów, ochronie bioróżnorodności – mówi Aleksandra Robaszkiewicz z Lidl Polska. 

Wyzwanie dla planety

Zdaniem Marion Hammerl, prezes Global Nature Fund, utrata bioróżnorodności jest największym wyzwaniem dla naszej planety – i dla rolnictwa. Standard pomaga chronić bioróżnorodność poprzez ustalenie ostatecznej daty przekształcenia naturalnych ekosystemów w grunty rolne, wymagającego planu zarządzania bioróżnorodnością, ustanowienia skuteczniejszych kryteriów ochrony gleby, zintegrowanej ochrony przed szkodnikami i nie tylko. Odniesienie do interakcji gospodarstwa z sąsiednimi krajobrazami jest pierwszym krokiem w kierunku podejścia opartego na krajobrazie. Pilnie potrzebnego do powstrzymania utraty różnorodności biologicznej.