Producenci żywności nie cieszą się zaufaniem Polaków

Rynek eko żywności

Badanie ponad 20 tys. europejczyków wykazało, że mniej niż połowa z nich ma zaufanie do branży spożywczej. Zaledwie jedna trzecia uważa żywność za zrównoważoną. W Polsce zaufania do producentów żywności nie ma aż 46 proc. społeczeństwa.

Mniej niż połowa konsumentów w Polsce (44 proc.) i Europie (47 proc.) twierdzi, że ma zaufanie do autentyczności produktów spożywczych. Z EIT Food Trust Report wynika, że zaledwie 48 proc. konsumentów deklaruje, że ufa producentom żywności i władzom. Ponad jedna czwarta (odpowiednio 25 proc. i 29 proc.) aktywnie im nie ufa. 

Sceptyczni Polacy

W Polsce zaufanie do producentów i władz wynosi odpowiednio 44 proc. i 30 proc. To wskazuje, że polscy konsumenci są bardziej sceptycznie nastawieni niż inni Europejczycy.

Europejscy konsumenci na ogół uważają, że producenci są kompetentni (58 proc.) i posiadają niezbędne umiejętności (55 proc.). Tylko jedna trzecia uważa, że są otwarci (37 proc.) lub uczciwi w kwestii roli w systemie żywnościowym (36 proc.). Te elementy wskazują na brak przejrzystości jako przyczynę braku zaufania. Podobnie dla władz kwestia przejrzystości i zaangażowania konsumentów jest również problemem. Tylko 39 proc. obywateli europejskich ocenia władze za wystarczająco otwarte. 37 proc., że robią wystarczająco dużo, aby słuchać opinii zwykłych ludzi.

Detalowi ufamy bardziej

Detaliści cieszą się jednak większym zaufaniem społecznym. Ponad połowa (54 proc.) konsumentów deklaruje, że ufa detalistom pod względem ich kompetencji, otwartości i troski. W Polsce wartość ta ponownie jest niższa od średniej: 49 proc.

Tymczasem zaufanie do rolników jest najwyższe ze wszystkich grup w branży spożywczej – 67 proc. konsumentów (65 proc. w Polsce). 

Społeczeństwo europejskie niepokoi wpływ systemu żywnościowego na środowisko. Tylko jedna trzecia (37 proc.) uważa, że je żywność zrównoważoną.

Z raportu wynika również, że 76 proc. Europejczyków (w Polsce odsetek ten wzrósł do 82 proc.) twierdzi, że jest zmotywowanych do życia w sposób zrównoważony. Zaledwie połowa (51 proc.) bierze pod uwagę zrównoważoną żywność. Wskazuje to na istnienie luki między chęcią dokonywania przez konsumentów wyborów, które chronią planetę, a rzeczywistymi zmianami stylu życia, które mają wpływ na środowisko. Jest to tzw. luka między deklaracją a zachowaniem. 

Chcemy odżywiać się zrównoważenie

W Polsce natomiast 6 na 10 konsumentów (61 proc.) twierdzi, że odżywia się w sposób zrównoważony. Polscy konsumenci częściej podejmują kroki — lub są przekonani, że je podejmują — w celu odżywiania się w sposób lepszy dla naszej planety.

– System żywnościowy musi zostać przekształcony, jeśli chcemy zapewnić wszystkim zdrową i zrównoważoną żywność. Nie uda nam się tego osiągnąć bez włączenia konsumentów w tę inicjatywę. Tak aby mogli wierzyć, że żywność, którą spożywają, jest dobra zarówno dla nich, jak i dla naszej planety. Musimy w większym stopniu angażować się w bezpośredni kontakt z konsumentami. Wspierać ich w podejmowaniu właściwych decyzji. Takich, które prowadzą do zdrowszego i bardziej zrównoważonego stylu życia – powiedziała dr Anna Macready, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu w Reading.

Jeśli chodzi o innowacje w produktach spożywczych, 37 proc. Europejczyków jest otwartych na przyjęcie nowej żywności. Większość jest niezdecydowana — co wskazuje na to, że system żywnościowy ma więcej do zrobienia w zakresie promowania zaufania do innowacji w żywności.

O badaniu

Ankietę przeprowadził Ipsos w 2021 r. W badaniu wzięło udział 20 326 europejskich konsumentów żywności w wieku powyżej 18 lat. Byli równomiernie podzieleni między 18 krajów oraz reprezentatywni dla danego kraju pod względem wieku, płci i regionu. W celu porównania zmian w czasie wykorzystano stałą próbę z 5 krajów. TrustTracker® co roku bada od 2018: Francja, Niemcy, Polska, Hiszpania, Wielka Brytania.