Grupa CCC otrzymała rating Circulytics na poziomie „C”

Działania Grupy CCC związane z transformacją firmy w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, poddano analizie w międzynarodowym ratingu Circulytics. Ocenia on zaangażowanie i efektywność spółek w dążeniach do bardziej cyrkularnego modelu biznesowego. Jednocześnie wskazuje potrzeby i obszary do doskonalenia. Grupa CCC uzyskała ogólny rating na poziomie „C”. 

– Wraz z rozwojem naszego biznesu, rośnie nasza odpowiedzialność względem klientów, pracowników, społeczeństwa i środowiska naturalnego. Dlatego wypracowanie modelu gospodarki cyrkulacyjnej jest jednym z celów zapisanych w naszej strategii zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy pierwszą spółką w Polsce, która zdecydowała się raportować do Circulytics. Zyskaliśmy nie tylko ocenę tego, co do tej pory udało nam się osiągnąć w kontekście gospodarki cyrkulacyjnej. Także wskazówki dotyczące kierunków do doskonalenia i możliwość porównania postępów Grupy z innymi podmiotami z sektora – mówi Hanna Kamińska, dyrektor Biura Zarządu w CCC.

Rating Circulytics – rozwój i promocja gospodarki cyrkularnej

Rating Circulytics to narzędzie stworzone przez Ellen MacArthur Foudation, organizację zajmującą się rozwojem i promocją gospodarki cyrkularnej. Pomaga firmom mierzyć i śledzić obieg surowców wtórnych. Wykorzystując dane konkretnego przedsiębiorstwa oraz swoje statystyki i metryki, przedstawia pełny obraz cyrkularności osiągniętej w poszczególnych częściach działalności. Od zaopatrzenia w materiały po procesy produkcyjne i eksportowe. Łącznie analizie poddawanych jest 11 tematów, podzielonych na dwie kategorie – aktywatory i wyniki. Skala przyznawanych ocen zaczyna się od najniższego poziomu E po najwyższy A. 

Ogólna ocena działań Grupy CCC w obszarze aktywatorów jest na poziomie „C-”. Zaś wyniki, za które odpowiadają dane ilościowe spółki, na poziomie „C”. Rezultat jest zbieżny ze średnią dla całej branży. Za najlepiej rozwinięte tematy, w kontekście dążenia do cyrkularności uznano: strategię i planowanie (ocena B) oraz ludzi i umiejętności (B-). 

Konkretne cele i wskaźniki

– Stawiamy przed sobą konkretne cele i wskaźniki. Dlatego w 2021 roku opracowaliśmy Roadmapę Gospodarki Obiegu Zamkniętego, która nadaje kierunek naszym działaniom w zakresie cyrkularności. Zawiera ona 10 projektów, które będziemy sukcesywnie realizować w kolejnych latach. Ocena ekspertów z Circulytics jest dla nas bardzo cenna. Motywuje nas do dalszego rozwoju. Także szukania nowych, innowacyjnych rozwiązań w tym obszarze – mówi Kamilla Budnik, lider ds. zrównoważonego rozwoju w Grupie CCC.