Glovo neutralne klimatycznie

Glovo jest neutralne klimatycznie, czyli pod względem emisji dwutlenku węgla. Firma zobowiązała się do tego w grudniu 2019 roku. 100 proc. celu neutralności w całym łańcuchu wartości Glovo osiągnęło w zaledwie dwa lata, wraz z końcem 2021 roku. 

Cele ekologiczne firmy zostały również potwierdzone przez uznaną organizację Science Based Targets. Oznacza to, że strategia Glovo wykazuje zgodność z wymaganiami Porozumienia Paryskiego i sprzyja redukcji tempa ocieplenia na poziomie poniżej 1,5°C.

Lider w branży delivery

Glovo, obecne w 25 krajach na świecie, jest pierwszą firmą branży delivery, która osiągnęła neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla. Ponadto Glovo jest częścią akceleratora ONZ Global Compact Climate Ambition Accelerator i oficjalnym sygnatariuszem The Climate Pledge (TCP), zobowiązując się tym samym do dekarbonizacji i osiągnięcia zerowej emisji do 2040 roku lub wcześniej. To jednak nie koniec działań proekologicznych firmy. 

– Osiągnięcie celu, jakim jest neutralność klimatyczna, to początek ekologicznej podróży Glovo. Uważamy, że jest to minimum, które każde przedsiębiorstwo powinno zrealizować, by zapewnić sobie długoterminową działalność na naszej planecie. Przyczyniają się do niezawodnego równoważenia naszej emisji dwutlenku węgla – mówi Sébastien Pellion, Head of Social Impact & Sustainability w Glovo.

Wzrost wydajności dostaw

Glovo rozpoczęło wypracowywanie neutralności od zmierzenia pośrednich i bezpośrednich emisji CO2, by lepiej poznać ich źródło oraz natężenie. Ograniczenie stosowania nieekologicznych opakowań i odpadów spożywczych doprowadziło do znacznej redukcji emisji (1 868 ton ekwiwalentu CO2 w 2021 roku). Nastąpił również wzrost wydajności dostaw realizowanych za pomocą pojazdów elektrycznych. Ich odsetek we flocie Glovo w latach 2020-2021 wzrósł o 2,24 proc.

Dalsze zmniejszanie produkcji dwutlenku węgla stało się możliwe również dzięki nawiązaniu stałej współpracy z organizacją Pachama, wspierająca firmy w realizacji wyznaczonych celów ekologicznych. Na wspólne działania składał się zakup „kredytów węglowych”, wspierających przede wszystkim programy ochrony brazylijskich lasów. Każdy z tych programów do końca 2020 roku zrównoważył ślad węglowy Glovo łącznie o 25 proc. (34 321 ton ekwiwalentu CO2 w 2020 roku).

Dzięki partnerstwu z South Pole, nawiązanym w 2021 roku, Glovo rozszerzyło zakres inicjatyw kompensacyjnych, by objąć nimi 100 proc. emisji w całym łańcuchu wartości.

Jednym z kolejnych postulatów firmy jest włączenie ekologicznych opakowań do ponad 92 proc. zamówień, wymiana większości pojazdów na zeroemisyjne. Dodatkowo pozyskiwanie 100 proc. energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (z przeznaczeniem dla m.in. kuchni, biur, mikrocentrów logistycznych).