Inwestycje pro-klimatyczne firm

39 proc. polskich firm zainwestowało już w działania zapobiegające zmianom klimatu. Prawie połowa (48 proc.) planuje to zrobić w ciągu następnych trzech lat – wynika z badania „Inwestycje polskich przedsiębiorstw w 2021 r.” przygotowanego przez EBI.

Odsetek polskich firm inwestujących nie zmienił się od czasu ankiety z ubiegłego roku – EIB Investment Survey 2020 (EIBIS 2020) – podaje agencja ISBnews. Natomiast w 2021 przedsiębiorcy bardziej optymistycznie podchodzili do planowania i realizacji swoich działań – więcej firm (80 proc.) spodziewa się wzrostu inwestycji – jest to wynik na poziomie średniej UE.

Więcej na środki trwałe

– W porównaniu z wynikami EIBIS 2020 wzrosły nakłady na inwestycje w środki trwałe – 49 proc. 2021 r. vs 45 proc. 2020 r. Odsetek ten zbliżony jest do średniej UE (50 proc.). Niemniej jednak Polska pozostaje wśród krajów UE o najniższym poziomie inwestycji w wartości niematerialne i prawne – wynika z badania. 

Pomimo trudnych okoliczności, 3/4 przedsiębiorców twierdzi, że przez ostatnie 3 lata ich inwestycje były utrzymane na odpowiednim poziomie (76 proc.). Zmniejszyła się za to liczba firm, które twierdzą, że wykorzystują w pełni swoje możliwości (47 proc.) w porównaniu z EIBIS 2020 (51 proc.). Jest to wynik zbliżony do średniej UE (49 proc.).

Z badania wynika także, że prawie połowa (48 proc.) firm planuje w ciągu następnych trzech lat zainwestować w działania lub technologie pro-klimatyczne.

– 39 proc. polskich firm zainwestowało już w działania zapobiegające zmianom klimatu. Prawie połowa (48 proc.) planuje to zrobić w ciągu następnych trzech lat. Ponadto, ponad jedna trzecia (36 proc.) polskich firm zainwestowała w działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej. Dodatkowo firmy w Polsce, częściej niż w UE, ustalały i monitorowały wewnętrzne cele dotyczące emisji dwutlenku węgla i zużycia energii (52 proc. w porównaniu do 46 proc.) – wynika z badania EBI.

Inwestycje w nowe technologie

Prawie 4 na 10 polskich firm zainwestowało w rozwój lub wprowadzenie nowych produktów, procesów lub usług. Wzrosła również liczba przedsiębiorstw (53 proc.), które wdrożyły w 2021 r., co najmniej jedną zaawansowaną technologię cyfrową – EIBIS 2020 (50 proc.).

– Ponad połowa firm w Polsce aktywnie wykorzystuje technologie cyfrowe w swojej działalności. O ile odsetek ten zwiększa się z roku na rok, cały czas jest to udział poniżej średniej UE. Szeroko rozumiana cyfryzacja jest kluczowym elementem w zwiększaniu wydajności i konkurencyjność produkcji. Jako Grupa EBI, będziemy starać się zintensyfikować nasze wysiłki. Tak, aby wesprzeć przedsiębiorców w cyfrowej transformacji ich biznesów – powiedziała ISBnews wiceprezes EBI Teresa Czerwińska. 

COVID-19 uderzył nie tylko w wyniki sprzedaży przedsiębiorstw – 42 proc. firm odnotowało spadek sprzedaży, 22 proc. wzrost. COVID miał również wpływ na plany inwestycyjne.

Konsekwencje COVID-19

Jedna trzecia przedsiębiorstw (32 proc.) ograniczyła swoje plany inwestycyjne. Tylko 3 proc. firm w najtrudniejszym okresie zwiększyło swoje inwestycje. Przedsiębiorcy zapytani o krótkoterminowe działania związane z COVID-19, podkreślali istotność cyfryzacji. Jedna trzecia firm potwierdziła, że zainwestowała w rozwiązania cyfrowe – wynika z badania. 

Z badania wynika, że poprawiają się warunki dostępu do finansowania w Polsce. Tylko 8 proc. przedsiębiorstw odczuwa ograniczenia w dostępie do finansowania. Jest to wynik korzystniejszy w porównaniu do EIBIS 2020 (12 proc.). Po raz pierwszy w historii trwania ankiety liczba ta wynosi poniżej 10 proc. 

Coroczne badanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego na temat inwestycji i finansowania inwestycji (EIBIS) jest ogólnounijne. Gromadzi jakościowe i ilościowe informacje na temat działalności inwestycyjnej zarówno małych przedsiębiorstw (od 5 do 250 pracowników), jak i większych przedsiębiorstw (ponad 250 pracowników). Dodatkowo ich wymagania finansowe i trudności, z którymi się borykają. W badaniu zebrano dane od około 13 300 firm z obszaru całej UE-27, Wielkiej Brytanii, a od 2019 r. Stanów Zjednoczonych.