Komisja popiera używanie odpadów z recyklingu do produkcji opakowań

GOZ, odpady

Parlament Europejski (PE) przygotowuje regulację, której celem jest ograniczenie używania opakowań plastikowych. Dodatkowo nakłada na producentów takich opakowań obowiązek wykorzystywania do ich produkcji określonej minimalnej ilości materiałów pochodzących z recyklingu. Głosowanie nad tą propozycją zaplanowano na listopad. W przypadku jej przyjęcia PE rozpocznie negocjacje z Radą nad treścią rozporządzenia.  

Propozycję dotyczącą ograniczenia liczby odpadów plastikowych przygotowała Komisja Środowiska PE.

Komisja Środowiska przyjęła propozycje mające na celu ułatwienie ponownego użycia i recyklingu opakowań, ograniczenie niepotrzebnych opakowań i odpadów oraz promowanie wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu – czytamy w komunikacie.

Komisja PE chce zakazu sprzedaży bardzo lekkich plastikowych toreb na zakupy (poniżej 15 mikrometrów) tzw. zrywek. Chyba, że są one wymagane ze względów higienicznych lub stanowią podstawowe opakowanie żywności.

Oprócz ogólnych celów w zakresie redukcji odpadów, posłowie z Komisji Środowiska chcą wyznaczyć cele szczegółowe w przypadku opakowań z tworzyw sztucznych (10 proc. do 2030 r., 15 proc. do 2035 r. i 20 proc.do 2040 r.). Część plastikowa w opakowaniu musiałaby zawierać minimalny procent zawartości pochodzącej z recyklingu w zależności od rodzaju opakowania. Będą to cele na lata 2030 i 2040.

Zgodnie z przedstawioną propozycją regulacji do końca 2025 r. Komisja Europejska powinna ocenić możliwość zaproponowania celów i kryteriów zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do biotworzyw.

Posłowie chcą dokonać rozróżnienia wymagań dotyczących opakowań przeznaczonych do ponownego użycia lub ponownego napełnienia. 

Opakowania wielokrotnego użytku powinny – według projektu regulacji – spełniać szereg kryteriów. W tym minimalną liczbę przypadków ich ponownego użycia (zostanie określona na późniejszym etapie). Dystrybutorzy końcowi napojów i żywności na wynos w sektorze HORECA powinni zapewnić konsumentom możliwość przyniesienia własnego pojemnika.

Europosłowie chcą zakazu stosowania per- i polifluorowanych substancji alkilowych (PFAS) oraz bisfenolu A w opakowaniach przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 

Zaproponowano także:

  • zaostrzenie wymogów dotyczących uznania wszystkich opakowań w UE za nadające się do recyklingu, przy czym Komisja Europejska ma przyjąć kryteria definiujące opakowania „do recyklingu” i „nadające się do recyklingu na dużą skalę”;
  • zobligowanie krajów UE do dopilnowania, aby do 2029 r. 90% materiałów zawartych w opakowaniach (tworzywa sztuczne, drewno, metale żelazne, aluminium, szkło, papier i tektura) było zbieranych selektywnie;
  • związanie dostawców usług internetowych tymi samymi obowiązkami w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta co innych producentów.

Głosowanie w sprawie mandatu negocjacyjnego PE zaplanowano na drugą sesję plenarną w listopadzie 2023 r.

Żródło: ISBnews, Parlament Europejski