Re-commerce – nowy trend, który jest skazany na sukces

re-cemmerce

Jedna czwarta konsumentów w Europie jest otwarta na re-commerce, jeśli pozwoli im on zarobić lub zaoszczędzić. Podobny odsetek właścicieli małych firm jest skłonna zainwestować część swoich dochodów we wprowadzenie bardziej zrównoważonych rozwiązań biznesowych. Takie wnioski płyną z badania zleconego przez Visa i przeprowadzone przez Opinium z udziałem 8000 europejskich konsumentów i 2000 europejskich decydentów z sektora MŚP.

Są rynki, na których do skorzystania z zakupu przez Internet dóbr z drugiego obiegu, przyznaje się aż 87 proc. ankietowanych.   Kryzys związany z rosnącymi kosztami życia w połączeniu z widocznymi skutkami zmian klimatycznych prowadzą do ewolucji postaw Europejczyków wobec zakupów. Szukają zrównoważonych sposobów zaopatrywania się w towary i usługi. 

Rynek coraz bardziej wartościowy

Zgodnie z drugą edycją raportu Cushman & Wakefield  “E-commerce pęka w szwach, a magazyny razem z nim”, wartość tego rynku w Polsce wynosi już około 5-6 mld zł rocznie. A to dopiero początek. Eksperci spodziewają się, że zwrot ku zrównoważonej konsumpcji, w tym zainteresowanie rynkiem second-hand, spotęgują skalę handlu wtórnego. Te wnioski potwierdza badanie zlecone przez Visa. Już 45 proc. konsumentów odsprzedaje towary co najmniej dwa razy w roku. Jednym z kluczowych powodów jest troska o środowisko naturalne i chęć uczestniczenia w gospodarce o obiegu zamkniętym (circular economy). 

Re-commerce wymusi bardziej zrównoważone dostawy

Wrażliwość konsumentów na kwestie zmian klimatycznych potwierdza także Barometr E-shopper DPDgroup. Zgodnie z badaniem z roku 2021 już 65 proc. regularnych e-nabywców skłonnych jest skorzystać z bardziej zrównoważonej opcji doręczenia.  

Otwartość konsumentów na rynek towarów „z drugiej ręki”, bardziej przemyślana konsumpcja i rosnąca wrażliwość na kwestie środowiskowe mają realne odzwierciedlenie w ich postawach i zapewne wpłyną na kształt i dalszy rozwój rynku kurierskiego. Już teraz uczestnicy rynku C2C w pierwszej kolejności kierują się ku punktom nadań i odbiorów, realizując nadanie czy odbierając przesyłkę w sklepie za rogiem, podczas zakupów w supermarkecie lub w automacie paczkowym w sąsiedztwie – komentuje Rafał Nawłoka, prezes zarządu DPD Polska.