W 2030 r. ¼ gruntów rolnych w Polsce powinna być ekologiczna

rolnictwo ekologiczne

Z najnowszych danych GUS wynika, że w 2020 roku ekologiczne metody produkcji stosowało 18,6 tys. gospodarstw. To o 0,3 proc. mniej niż rok wcześniej. Jednak wzrósł areał tych gruntów. Jeszcze w 2019 r. obszar przeznaczony pod rolnictwo ekologiczne w Polsce wynosił ponad 507 tys. ha, a w 2020 r. było to 509 tys. ha.

Obecnie w Polsce 3,5 proc. gruntów rolnych jest uprawianych ekologicznie. Tymczasem cele stawiane przez Komisję Europejską zakładają, że do 2030 roku takich powierzchni w UE będzie co najmniej 25 proc. Zdaniem ekspertów Farmy Świętokrzyskiej, by to osiągnąć potrzebne są wielokierunkowe działania ze strony państwa i branży, które wpłyną na zwiększanie świadomości klientów. 

 Ogłoszona w maju 2020 roku przez Komisję Europejską strategia „od pola do stołu”, rozbudowana w tym roku o plan działania na rzecz rolnictwa ekologicznego, stawia ambitne cele całej branży produkcji rolnej. Kluczowe założenie, czyli 25 proc. powierzchni upraw w Unii.Europejskiej przeznaczonych na eko przed upływem 2030 roku pokazuje, w jaką stronę powinny iść wysiłki administracji odpowiedzialnej za wsparcie rolnictwa. Zwiększenie nacisku na produkcję ekologiczną przełoży się na zwiększenie podaży i zaspokojenie coraz większych potrzeb konsumentów. Niezbędna jest jednak edukacja konsumenta i zachęty dla branży – podkreśla Łukasz Gębka, Prezes Farmy Świętokrzyskiej.

Zgodnie z najnowszymi danymi GUS, w 2020 roku 3,5 proc. powierzchni polskich gospodarstw rolnych było ekologicznych. Powierzchnia eko-areału w Polsce zwiększyła się o ponad 2 tys. ha między 2019 a 2020 rokiem. To oznacza wzrost o 0,3 proc. rok do roku. Nadal jednak znajdujemy się w dole zestawienia 27 państw Unii Europejskiej z powierzchnią upraw ekologicznych. Wyprzedzamy jedynie Rumunię, Bułgarię, Irlandię i Maltę – wskazuje Eurostat. 

Rolnictwo ekologiczne – liczba gospodarstw spada

Trend spadkowy dotyczący liczby gospodarstw ekologicznych utrzymuje się od 8 lat. Jak wynika z danych GUS, między 2013 a 2020 rokiem nastąpił spadek liczby eko gospodarstw o ponad 30proc. (z 26,6 tys. do 18,6 tys.). W ciągu ostatniego roku ich liczba zmniejszyła się o 0,3 proc. – z 18 637 w 2019 do 18 575 w 2020 r. Spadek liczby gospodarstw ekologicznych nie wiąże się jednak ze zmniejszeniem ich średniej powierzchni. GUS podaje, że przeciętny eko-areał w Polsce wyniósł w 2020 roku 27,4 ha. Było to o 0,2 ha więcej niż w 2019 i o 8 proc. więcej niż w 2013 roku.

Regionalne zróżnicowanie

W 2020 roku około 56 proc. gospodarstw o charakterze ekologicznym znajdowało się w województwach: warmińsko-mazurskim (17,4 proc.), podlaskim (15,6 proc.), mazowieckim (11,7 proc.) i zachodniopomorskim (11,6 proc.). Biorąc pod uwagę powierzchnię areału przeznaczonego pod uprawy ekologiczne względem całej powierzchni gospodarstw, użytki ekologiczne zajmowały najwięcej, bo 11,5 proc. powierzchni rolnej w zachodniopomorskim i 10,7 proc. w warmińsko-mazurskim. Najmniejszą powierzchnię eko-areału skupiały województwa opolskie (0,6 proc.) oraz kujawsko-pomorskie (0,7 proc.).

– Już od kilku lat utrzymuje się trend profesjonalizacji gospodarstw prowadzących uprawy ekologiczne. Ich liczba zmniejsza się, jednak średnia powierzchnia pojedynczego gospodarstwa oraz wielkość ekologicznego areału w Polsce rośnie. Zwiększające się zapotrzebowanie konsumentów to ogromna szansa dla rolników. W odpowiedzi na potrzeby rynku dostarczają oni konsumentom coraz bardziej zróżnicowane certyfikowane produkty. Potwierdza to nasze najnowsze badanie i raport „Trendy w ekozakupach Polaków”, zgodnie z którym już 86proc. Polaków przynajmniej raz na jakiś czas kupuje żywność ekologiczną. Chcemy jeść i żyć zdrowo, co powinno być zachętą dla polskiego rolnictwa do stałej modernizacji w kierunku zrównoważonej produkcji – podsumowuje Łukasz Gębka