OZE – system aukcyjny przedłużony do 2027 r.

30 listopada Komisja Europejska poinformowała w komunikacie prasowym o akceptacji przedłużenia systemu aukcyjnego – głównego polskiego programu wsparcia wytwórców energii ze źródeł odnawialnych.

Decyzja Komisji Europejska. zostanie.wkrótce opublikowana pod numerem SA.64713. Będzie ona stanowić  podstawę do przedłużenia funkcjonowania niniejszego programu od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2027 r. Komisja wydała decyzję w związku z wejściem w życie.Ustawy z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

To doskonała informacja dla wszystkich wytwórców OZE, jak i dla Polski. Aukcje są ważnym narzędziem wspierającym rozwój odnawialnych źródeł energii w naszym kraju. Decyzja Komisji Europejskiej umożliwia zachowanie ciągłości głównego Polskiego systemu wsparcia dla wytwórców OZE w zgodzie z zasadami rynku wewnętrznego.Unii Europejskiej. Jest to kluczowe dla zapewnienia warunków do bezpiecznego i przewidywalnego rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce – skomentował decyzję Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii.

Nowe instalacje OZE kluczem do realizacji celów

Jak podkreślił w komentarzu minister, powstawanie nowych instalacji OZE ma kluczowe znaczenie dla realizacji ambitnych celów polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej. Jest także kluczowe dla transformacji polskiej gospodarki w kierunku zero i niskoemisyjnym.

Zgodnie z wstępnymi szacunkami, przedłużenie systemu aukcyjnego umożliwi powstanie ok. 9 GW nowych mocy w technologiach wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych. Maksymalna wartość wsparcia państwa w całym okresie trwania programu może wynieść do 43,85 miliardów złotych.

Link do komunikatu prasowego Komisji Europejskiej.