Zrównoważone inwestycje rosną w pandemii

Podczas pandemii ponad dwukrotnie wzrosło zainteresowanie zrównoważonymi inwestycjami. Już niemal 2 na 3 przedsiębiorców uważa, że jest w stanie połączyć takie działania z dobrymi wynikami – czytamy w „Globalnym raporcie o przedsiębiorcach i firmach rodzinnych 2021” przygotowanym przez BNP Paribas Wealth Management.

Raport jest oparty na wywiadach z ponad 1000 przedsiębiorców i przedstawicieli wielopokoleniowych firm rodzinnych. Dysponują oni aktywami inwestycyjnymi o przeciętnej wartości ponad 17 mln USD. Pochodzą z 19 krajów Europy, Azji, Bliskiego Wschodu oraz ze Stanów Zjednoczonych. Dokument stanowi całościowy przegląd zmieniającego się nastawienia do zrównoważonego inwestowania i nowych priorytetów w zakresie wpływu biznesu.

Rośnie zainteresowanie inwestowaniem zrównoważonym i opartym na celach 

Dla wielu, pandemia COVID-19 stała się czasem refleksji i katalizatorem zmian. W efekcie odsetek przedsiębiorców skłonnych rozważyć zrównoważone inwestycje chętniej niż przed rokiem wyniósł 63 proc. Obecnie 58 proc. przedsiębiorców deklaruje, że posiada zrównoważone inwestycje. To wzrost o niemal 25 proc. w porównaniu do 2019 roku. Wśród tych, którzy nie mają zrównoważonych inwestycji w portfelu, prawie 60 proc. jest bardziej otwartych na taki pomysł.

Wśród przedsiębiorców z pokolenia wyżu demograficznego (w wieku ponad 55 lat) ekspozycję na zrównoważone inwestycje ma obecnie 67 proc. Jest to dwukrotnie więcej niż w 2019 roku (34 proc.). Podobnie sytuacja wygląda w przypadku zamożnych przedsiębiorców (o aktywach inwestycyjnych powyżej 25 mln USD). Ich odsetek wzrósł do 69 proc. z 39 proc. w 2019 roku. Ten trend szczególnie wyraźnie widać w Azji, gdzie odsetek posiadaczy zrównoważonych inwestycji wzrósł do 69 proc. z 39 proc. w 2019 roku.

Nowe priorytety i wzrost gospodarczy

Odporność i wyniki finansowe zrównoważonych inwestycji zmieniły poglądy przedsiębiorców co do oczekiwanych stóp zwrotu. 57 proc. przedsiębiorców uważa, że jest w stanie połączyć zrównoważone inwestycje z dobrymi wynikami. Przed pandemią odsetek ten wynosił 29 proc.

Mimo że walka z klimatem pozostaje jednym z najważniejszych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (UN SDG), od czasu kryzysu COVID-19 ustąpiła miejsca takim celom jak zdrowie i dobrostan czy eliminowanie ubóstwa i nierówności. W Europie jako najważniejsze cele wymieniane są dostęp do czystej energii i ograniczanie globalnych nierówności (29 proc.). Aktualnie połowa przedsiębiorców oczekuje od zarządzających majątkiem:

  • doradztwa w zakresie portfeli zrównoważonych inwestycji. Tutaj odsetek wzrósł do 60 proc. w USA i do 64 proc. w Indonezji i Szwajcarii;
  • systemu ratingowego, który pomoże w wyborze zrównoważonych inwestycji.

Niemal 60 proc. zrównoważonych inwestycji w prtfelach

– Widzimy wyraźne przyspieszenie w obszarze zrównoważonych inwestycji w portfelach przedsiębiorców i firm rodzinnych. Posiadanie zrównoważonych inwestycji deklaruje 58 proc. z nich w porównaniu do 47 proc. w 2019 roku! Przy wsparciu naszych ekspertów klienci mogą dostosować wybory inwestycyjne do swoich wartości. Oczekują od nas, że będziemy im towarzyszyć w osiąganiu pozytywnego wpływu. Chcą to realizować zarówno przez działalność biznesową jak i za pomocą inwestycji – powiedział Vincent Lecomte, prezes BNP Paribas Wealth Management.

– W obliczu globalnej współpracy i szeregu inicjatyw społecznych i środowiskowych, takich jak COP26 czy Zielony Ład w USA i Unii Europejskiej, przedsiębiorcy analizują przebudowę procesów biznesowych i reorganizują portfele inwestycyjne tak, aby zwiększać swój wpływ. Szczególnie w obszarze zielonej odbudowy– mówi Eléonore Bedel, globalna dyrektor ds. zrównoważonych inwestycji w BNP Paribas Wealth Management.

Zachować majątek, zredukować ryzyko

Raport przybliża również perspektywę polskich przedsiębiorców. Przewidując globalnie odbicie gospodarcze, 36 proc. rodzimych respondentów twierdzi, że chce zachować obecny majątek redukując ryzyko. Najczęściej stosują oni podejście do inwestycji zorientowane na wzrost (48 proc.) oraz wartość (28 proc.). Blisko połowa wskazuje, że młodsze pokolenie już uczestniczy w zarządzaniu majątkiem. To w dużej mierze ono będzie odpowiedzialne za zmianę sposobu inwestowania. W przyszłości młodsi członkowie rodziny mają kłaść większy nacisk na pomiar wpływu ich działalności na środowisko (64 proc.) oraz wprowadzanie zrównoważonych praktyk biznesowych (60 proc.). Wśród Celów Zrównoważonego Rozwoju, na które respondenci zwracają największą uwagę znalazły się:

  • „Mniej nierówności” (52 proc.);
  • „Czysta i dostępna energia” (36 proc.); 
  • „Zero głodu” (32 proc.); 
  • „Przemysł, innowacyjność i infrastruktura” (32 proc.)

Warunki rynkowe, które mogą stanowić wyzwania, to przede wszystkim ryzyko inflacji, wskazane przez 72 proc. badanych. Dodatkowo wysoki poziom długu korporacyjnego (56 proc.) i zbyt wysokie wyceny udziałów kapitałowych (28 proc.).

Pełna treść raportu dostępna jest tutaj.