Nowe etykiety energetyczne na żarówkach

Od początku września na opakowaniach żarówek i innych produktów oświetleniowych nie będzie widoczne charakterystyczne oznaczenie A++. Zgodnie z najnowszymi normami unijnymi wprowadzono nowe klasy oraz etykiety energetyczne, które mają poprawić efektywność energetyczną. Mają też wspomóc nas, konsumentów, w zmniejszeniu rachunków za energię.

Nowe etykiety energetyczne zwierają:

  • skalę od A (najbardziej efektywna, kolor zielony) do G (najmniej efektywna, kolor czerwony),
  • informacje na temat zużycia energii wyrażonego w kWh na 1000 godzin,
  • kod QR umożliwiający zapoznanie się z kartą informacyjną tego wybranego źródła światła.

W sklepach wciąż znajdują się istniejące zapasy. Przepisy przewidują 18-miesięczny okres przejściowy – w tym czasie nadal mogą być w sprzedaży detalicznej produkty ze starą etykietą. W przypadku sprzedaży internetowej, stare etykiety energetyczne muszą zastąpić nowe.

Ramy prawne

W 2017 roku przyjęto rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające ramy etykietowania energetycznego i uchylające dyrektywę 2010/30/UE. Przepisy wprowadziły harmonogram przeskalowania produktów wykorzystujących energię. Dla źródeł światła szczegółowe wymagania w zakresie etykietowania energetycznego zostały określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2015. Te przepisy weszły w życie 1 września 2021 r.

O ekoprojekcie

1 września 2021 r. weszło w życie także rozporządzenie (UE) 2019/2020 ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla źródeł światła i oddzielnego osprzętu sterującego.

Nowe przepisy wprowadzają podwyższone wymagania dotyczące efektywności energetycznej oraz funkcjonalności źródeł światła i oddzielnego osprzętu sterującego. Także wymagania w zakresie informacji o produkcie, które przyczynią się do realizacji celów związanych z przejściem na bardziej zasobooszczędną gospodarkę o obiegu zamkniętym. Chodzi o wspieranie możliwości naprawy produktów zawierających źródła światła.

Źródła światła o cechach technicznych przeznaczonych do szczególnych zastosowań, przewidziano wyłączenia z wymogów określonych w rozporządzeniu. Chodzi o produkty związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem. Także takie, dla których nie są dostępne lub opłacalne alternatywne rozwiązania oferujące wyższą efektywność energetyczną,

O nowych etykietach na sprzęcie gospodarstwa domowego pisaliśmy TUTAJ.