Organizacje pozarządowe apelują o przywrócenie propozycji zmian dotyczących stref czystego transportu

strefy czystego transportu

Grupa organizacji pozarządowych zajmujących się transportem i środowiskiem apeluje do premiera Morawieckiego o dokonanie zmian w sprawie stref czystego transportu. Propozycje zmian przepisów w tej kwestii całkowicie zniknęły z nowej wersji projektu nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Bez zmian w Polsce strefy czystego transportu będą istniały nadal tylko na papierze.

Strefy czystego transportu – potrzeba zmian w prawie

Proces nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych to szansa.na zmianę złych przepisów w ustawie, które w praktyce uniemożliwiają powstanie w miastach stref czystego transportu (SCT). Polska ma poważne problemy z jakością powietrza, od lat zamykamy unijne zestawienia zanieczyszczenia w tym aspekcie. Brak działających stref czystego transportu to jedna z przyczyn złej sytuacji. Zanieczyszczenie powietrza przyczynia się do zwiększenia występowania chorób i przedwczesnych zgonów. Powoduje także znaczące koszty dla ekonomii – według raportu EPHA tylko Warszawa rocznie traci na zanieczyszczeniu ponad 4 miliardy euro. Emisje z transportu, w przeciwieństwie do niskiej emisji, występują przez cały rok.

Zmiana przepisów w zakresie SCT jest niezwykle istotna. Strefy czystego transportu mogą służyć poprawie jakości powietrza i życia w miastach milionom ludzi w Polsce. Nie rozumiemy, dlaczego podczas nowelizacji propozycje zmian miałyby zniknąć z projektu. Dobrze działające strefy przyczynią się jednocześnie do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Każdy wysiłek w tym obszarze jest ważny dla przyszłości planety – komentuje Jacek Mizak z Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych. 

Pod apelem do premiera Mateusza Morawickiego podpisały się: Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych, Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Fundacja Pro Kolej, Green Car Club, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Instytut Zielonej Gospodarki, Polski Klub Ekologiczny – Okręg Mazowiecki i Warszawski Alarm Smogowy. 
Pełna treść listu jest dostępna TUTAJ

Rezygnując z reformy przepisów dotyczących stref czystego transportu rząd naraża Polskę na kolejną sprawę przed Trybunałem Sprawiedliwości UE. Pół roku temu Komisja Europejska wezwała nasz kraj do spełnienia wymogów dyrektywy w sprawie jakości powietrza, ponieważ w czterech polskich miastach regularnie przekraczany jest dozwolony poziom szkodliwego dwutlenku azotu, którego źródłem są samochody. Dobrze zaprojektowane strefy to jedna z najskuteczniejszych metod ograniczania zanieczyszczenia powietrza w miastach. Niestety rząd wydaje się ignorować ten fakt, przez co łamie nasze prawo do czystego powietrza – dodaje mec. Agnieszka Warso-Buchanan z Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi. 

Potrzeba systemowej zmiany

Wszystkie organizacje podkreślają, że w debacie o zanieczyszczeniu powietrza potrzeba systemowej zmiany podejścia i stworzenia instrumentów do walki z zanieczyszczeniami z transportu, które także negatywnie wpływają na zdrowie i życie ludzi. Do listu dołączono katalog konkretnych postulatów dotyczących zmian w obecnie obowiązującej ustawie. Organizacje zaproponowały też omówienie zmian w przepisach o SCT w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Apel to kolejny głos NGO w procesie nowelizacji ustawy, strona społeczna już od jego rozpoczęcia promuje zmiany i bierze udział w procesie legislacyjnym przekazując swoje uwagi i propozycje.