Wodór – 300 mln ton do 2050 roku

samochód wodorowy

Rynek produkcji wodoru może wzrosnąć niemal trzykrotnie, do 300 mln ton do 2050 roku. Stanie się tak dzięki nabierającemu tempa procesowi dekarbonizacji i konieczności poszukiwania dodatkowych niskoemisyjnych źródeł energii – wynika z raportu firmy doradczej Bain & Company. Wzrost rynku będą napędzać spadające koszty produkcji, rosnące ceny uprawnień do emisji CO2 oraz dotacje rządowe na wdrażanie rozwiązań wodorowych.

Coraz więcej spółek energetycznych, wydobywczych i przemysłowych inwestuje w rozwój technologii wodorowych. Jednocześnie badając możliwości wykorzystania tego paliwa w takich branżach jak transport ciężki, hutnictwo stali czy produkcja nawozów i metanolu. Obecnie światowa produkcja wynosi około 115 mln ton. Z tego wodór wytworzony w oparciu o niskoemisyjne źródła energii – czyli tzw. zielony czy niebieski, stanowi mniej niż 1 proc. Jak szacują eksperci Bain & Company, produkcja wodoru może wzrosnąć do 300 mln ton w 2050 roku. Przy czym większość stanowić będzie przyjazny środowisku wodór niskoemisyjny.

Wodór – obiecujące rozwiązanie

– Rynek wodoru rozwija się w szybkim tempie. Jeszcze rok temu, większość firm dopiero rozpoczynała analizy wykorzystania tego źródła energii. Dziś przedsiębiorstwa przystępują do opracowywania strategii wodorowych, bacznie obserwując zmieniające się trendy i nowe rozwiązania – powiedział Maciej Rebajn, Starszy Menedżer w Bain & Company. – Wodór ma szansę stać się istotną częścią miksu energetycznego. To jedno z najbardziej obiecujących rozwiązań na rynku paliw niskoemisyjnych, dzięki któremu łatwiej będzie osiągnąć neutralność klimatyczną.

Barierą rozwoju rynku wodoru niskoemisyjnego jest obecnie wysoki koszt produkcji. Produkcja wodoru zielonego jest średnio od dwóch do trzech razy droższa od szarego wytwarzanego z paliw kopalnych. Dlatego rozwój lokalnych rynków zależeć będzie w dużej mierze od uwarunkowań geograficznych. W tym stopnia nasłonecznienia i ilości wiatru w danym regionie, które wpływają na cenę energii odnawialnej. Tym samym opłacalność produkcji zielonego wodoru. Ponadto, o rozwoju niskoemisyjnego wodoru decydować będą także ambicje i możliwości poszczególnych krajów w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych. A także związane z tym rządowe mechanizmy wsparcia dla rozwoju technologii wodorowych.

Australia, Holandia i Belgia – z największym potencjałem

Wśród krajów z największym potencjałem produkcji zielonego wodoru eksperci Bain & Company wymieniają Australię, której łączna moc planowanych elektrolizerów wynosi 28,9 GW. Dodatkowo Holandię (13,3 GW) i Belgię (7 GW). Znaczne projekty wodorowe wdrażają także Chiny (5,2 GW), Wielka Brytania (4,2 GW), Arabia Saudyjska (4 GW) i Dania (3,7 GW). 

– W regionach, które mają nadwyżkę energii odnawialnej, produkcja zielonego wodoru może umożliwić pełne jej wykorzystanie. Jednocześnie zbliżając koszty produkcji wodoru zielonego do obecnie wykorzystywanego szarego wodoru  – powiedział Maciej Rebajn. – Oprócz warunków geograficznych, duży wpływ na rozwój krajowych rynków wodoru będzie mieć polityka dekarbonizacyjna rządów.

Wsparcie rozwoju technologii wodorowych oferuje już Unia Europejska. Również niektóre kraje europejskie takie jak Wielka Brytania, Holandia, Dania, Niemcy czy Polska. Ponadto, w lipcu 2020 roku Komisja Europejska opublikowała „Strategię wodorową dla neutralnej klimatycznie Europy”. Zielony wodór wymieniany jest, jako jeden z kluczowych nośników energii, który może przyczynić się do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Głównym celem strategii jest stymulacja rozwoju sektora odnawialnego zielonego wodoru. Po to, by do 2050 roku był on w pełni zeroemisyjnym, ogólnodostępnym źródłem energii w UE. W Polsce, trwają obecnie konsultacje społeczne dotyczące rządowego projektu „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 roku”.

Niektórzy już wdrażają technologie wodorowe

Eksperci Bain & Company zwracają uwagę, że na wczesnym etapie rozwoju rynku dotacje rządowe oraz korzystne uwarunkowania geograficzne sprzyjają już wdrażaniu technologii wodorowych w sektorze stalowym i chemicznym. Światowy gigant ArcelorMittal ogłosił plany modernizacji dwóch niemieckich hut, by rozpocząć bezemisyjną produkcję stali. W Szwecji, koncern H2 Green Steel także planuje rozpocząć produkcję stali z wykorzystaniem paliwa wodorowego. W Belgii zielony wodór będzie wykorzystywany do produkcji metanolu w ramach projektu North-C-Methanol.

Pełen raport Global Energy and Natural Resources Report.