Polimery biodegradowalne od Azotów

Grupa Azoty uruchomiła pilotażową linię produkującą skrobię termoplastyczną w postaci granulatu. Można z niego produkować m.in. opakowania i torebki jednorazowe, tace, podkładki, folie, doniczki i wiele innych. Czas ich biodegradacji to maksimum 6 miesięcy potwierdzone badaniami naukowymi.

Grupa Azoty (Tarnów) uruchomiła linię pilotażowo-produkcyjną do wytwarzania skrobi termoplastycznej o zdolnościach produkcyjnych 300 ton na rok. Nowa linia obejmująca tworzywa biodegradowalne to odpowiedź na Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady z czerwca 2019 r. Jej celem jest zmniejszenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Wskazane dokumenty dają pierwszeństwo zrównoważonym i nietoksycznym produktom wielokrotnego użytku i systemom ponownego użycia.

– Pilotażowa produkcja granulatu będzie wyłącznie w Grupie Azoty. Potencjalnym przetwórcom proponujemy gotowy granulat, który wymagał będzie raczej dostosowania, a nie przezbrajania maszyn – powiedziała portalowi ecoekonomia.pl Monika Darnobyt, p.o. rzecznika prasowego Azotów. Dodała, że skala indywidualnych inwestycji zależy od zasobów i możliwości potencjalnego odbiorcy granulatu.

Skrobia termoplastyczna z czasem zastąpi polilaktyd

Konieczność wycofania powszechnie stosowanego polilaktydu, uważanego dotychczas jako biodegradowalny materiał, jednak nie będący nim ze względu na wymagania odpowiednich warunków kompostowania z pewnością zmieni oblicze rynku. Konsekwencją będzie dynamiczny wzrost zapotrzebowania na materiały spełniające wymagania dokumentu, a takim jest właśnie skrobia termoplastyczna. Dlatego prognozuje się, że do 2030 roku europejski rynek skrobi odnotuje 2-krotny wzrost.

– Produkcja tworzyw biodegradowalnych, umożliwiających w pełni naturalny i neutralny dla środowiska proces rozkładu materiału, wpisuje się w politykę Europejskiego Zielonego Ładu. Jednocześnie jest zgodna z naszymi celami. Brak producentów skrobi termoplastycznej na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej powoduje, że będziemy pionierem produkcji TPS. To nisza, która wymaga zagospodarowania. Grupa Azoty posiada technologie i ekspertów, którzy pomogą nam osiągnąć ten cel. Sposób otrzymywania skrobi termoplastycznej jest na bieżąco optymalizowany w hali półtechnik w CBR Grupy Azoty, umożliwiającej przetestowanie i przeskalowanie technologii opracowanych w skali laboratoryjnej – mówi Tomasz Hinc, prezes Zarządu, Grupa Azoty.

Tworzywa biodegradowalne – prace od 2019 roku

Prace nad nową technologią rozpoczęły się w Azotach w sierpniu 2019 roku. W maju 2020 roku wynalazek trafił do Urzędu Patentowego RP. Z kolei w marcu 2021 do Europejskiego Urzędu Patentowego. 

Grupa Azoty podkreśla łatwość przeskalowania procesu do skali wielkotonażowej. 

– Możemy przenieść wytwarzanie granulatu ze skrobi termoplastycznej do Grupy Azoty Compounding, gdzie możliwe jest ośmiokrotne zwiększenie wolumenu produkcji. Skrobia będzie pierwszym w pełni biodegradowalnym produktem Grupy Azoty. Stuprocentową biodegradowalność potwierdza laboratorium w jednym z Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz. Nowa technologia to kolejne potwierdzenie efektywności zaplecza B+R Grupy Azoty – mówi Grzegorz Kądzielawski, wiceprezes Zarządu, Grupy Azoty.

Ogromny potencjał – od torebek po gadżety reklamowe

Mówiąc o potencjale skrobi, Grupa Azoty wskazuje na dużą dostępność i niski koszt surowców. Dla Grupy istotna jest również kompatybilność z dostępnymi polimerami biodegradowalnymi syntetycznymi oraz tradycyjnymi ropopochodnymi. Także uniwersalność zastosowania produktu, m.in. w przemyśle spożywczym – opakowania jednorazowe, folie, osłonki wędliniarskie. W przemyśle agro – folie, doniczki, osłonki, nawozy; artykuły codziennego użytku – torby jednorazowe, opakowania; technologia druku 3D – filamenty biodegradowalne, szpule; aplikacje designerskie – ozdoby, gadżety reklamowe, czy też restauracje i bary – tace, podkładki.