Azoty Puławy – 20 tysięcy ton dwutlenku węgla rocznie mniej

emisji dwutlenku węgla

Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w przemyśle nie musi wiązać się z inwestycjami w infrastrukturę. Dla poprawy wystarczy precyzyjna analiza danych i odpowiednie ich wykorzystanie. Tym właśnie jest wdrożony w Zakładach Azotowych Puławy system APC (Advanced Process Control). 

20 kg CO2/tonę mniej

APC to nic innego jak zaawansowany system sterowania. Jego wdrożenie zmniejszyło ślad węglowy na jednej linii produkcji amoniaku o ponad 20 kg CO2/tonę wytworzonego surowca. Celem projektu badawczo-rozwojowego, zrealizowanego w ramach programu sektorowego INNOCHEM, było opracowanie i wprowadzenie zaawansowanego systemu sterowania dla instalacji wytwarzania amoniaku. Dodatkowo także poprawa stabilności procesu technologicznego i pracy instalacji.  Projekt powstał przy współpracy z Instytutem Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej oraz firmą Honeywell.

– Praca puławskiego zespołu badawczego zaowocowała rozwiązaniem, które zmniejsza energochłonność procesu poprzez ograniczenie zużycia głównego surowca – wysokometanowego gazu ziemnego. Pozwala to także na zwiększenie bezpieczeństwa produkcji i zmniejsza emisję gazów cieplarnianych. Dzięki temu projektowi jesteśmy w stanie zwiększyć naszą przewagę konkurencyjną. Równocześnie pozwoli nam to chronić środowisko obniżając docelowo emisję CO2 o 20 tys. ton w skali roku. To projekt idealnie wpisujący się w koncepcję Zielonego Ładu przy zachowaniu biznesowej równowagi – mówi Tomasz Hryniewicz, Prezes Zarządu Grupy Azoty PUŁAWY.

Pilotaż już wdrożony

Projekt, po serii testów, wdrożono na jednej z ośmiu linii produkcyjnych amoniaku. Uzyskano zmniejszenie wskaźnika zużycia gazu ziemnego na tonę amoniaku o co najmniej 1 proc. Dodatkowo poprawę bilansu pary procesowej w instalacji o co najmniej 1,3 proc. W efekcie zmniejszono ślad węglowy produkcji amoniaku o ponad 20kg/t. Pozytywne efekty uzasadniają wdrożenie systemu na pozostałych ośmiu liniach produkcji amoniaku. Pozwoli to w skali roku obniżyć emisję dwutlenku węgla o ponad 20 tys. ton. Firma zapowiada wprowadzenie systemu APC w innych procesach technologicznych.

– Sercem systemu APC jest model matematyczny utworzony na podstawie rzeczywistych danych pomiarowych zebranych w czasie pracy instalacji amoniaku. Zaawansowany system sterownia, to także działanie w kierunku wdrożenia standardów Przemysłu 4.0. System APC umożliwił przejście na wyższy poziom sterowania instalacją produkcji amoniaku i osiągnięcie optymalnych parametrów technologicznych. Ważnym celem stawianym przed systemem APC jest poprawa bezpieczeństwa procesowego i stabilności procesu – skomentował Andrzej Skwarek, Członek Zarządu odpowiadający za Pion Technologii i Rozwoju, Grupa Azoty PUŁAWY.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.