Polityka ograniczania papieru w BNP Paribas blisko rekordu

Przez miesięcy 2021 roku liczba dokumentów podpisanych bez użycia papieru w BNP Paribas była niemal równa tej z 2020 r. Polityka ograniczania papieru tzw. paperless nabiera tempa.

Pierwsze półrocze pokazuje, że wdrażana przez Bank BNP Paribas polityka ograniczania zużycia papieru nabiera tempa. I przynosi coraz większe korzyści dla środowiska. Elektroniczny podpis Autenti jest wprowadzany w kolejnych procesach bankowych i coraz częściej stosowany. Przez pięć miesięcy roku liczba dokumentów podpisanych w ten sposób w tym banku przekroczyła 270 tys. Zbliżyła się do wyniku za cały ubiegły rok.

Autenti się sprawdza

– Elektroniczny podpis Autenti to rozwiązanie, którego potencjał dostrzegliśmy inwestując w ten startup. Nowe technologie są nie tylko wygodne. Pozwalają także ograniczać wpływ działalności banku na środowisko zgodnie z naszą Strategią CSR i Zrównoważonego Rozwoju. Konsekwentne wdrażanie elektronicznego podpisu w kolejnych obszarach – zarówno w relacjach z klientami, jak i w procesach wewnętrznych – oraz rosnąca popularność tego rozwiązania przynoszą wymierne efekty – mówi Michał Miszułowicz, dyrektor ds. Współpracy z Sektorem Innowacji w Banku BNP Paribas.

W ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku w Banku BNP Paribas podpisano 271 tys. dokumentów bez wykorzystania papieru. W całym 2020 roku było ich ponad 290 tys. Podpis elektroniczny ma zasadnicze znaczenie dla efektów polityki paperless. W ciągu trzech lat bank zmniejszył zużycie papieru o 2 mln kartek. W samym 2021 roku, od stycznia do maja, zaoszczędził ponad 650 tys. kartek. Biorąc pod uwagę średni koszt środowiskowy jednej ryzy papieru, obejmujący jej produkcję i cały cykl życia, oznacza to ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 2,7 tony oraz zużycie wody mniejsze o 73 m3.

Auto Leasing lubi e-podpis

W ostatnich miesiącach Bank BNP Paribas wdrożył nowe cyfrowe rozwiązania, które przełożyły się na ten wynik. Klienci korporacyjni, SME oraz dział zakupów mają możliwość kwalifikowanej weryfikacji podpisów online z poziomu platformy Autenti. Zwiększyła się także liczba dokumentów podpisywanych na platformie przy użyciu obu dostępnych formatów e-podpisu. Skokowy wzrost popularności tego rozwiązania widać chociażby w przypadku umów Auto Leasing dla klientów Personal Finance.

E-podpisem w Auto Leasing, podpisano ponad 450 dokumentów od maja do grudnia ubiegłego roku. W samym tylko maju 2021 roku użyto go prawie 2 tys. razy. E-podpis jest także stosowany w procesach wewnętrznych. Jednorazowe podpisy kwalifikowane, wydawane zdalnie są wykorzystywane przez departament HR banku. W pierwszej kolejności zostały wdrożone w rekrutacji podwykonawców, używają ich również pracownicy etatowi, np. przy zawieraniu umów pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Optymalizacja procesów

Bank stale rozszerza katalog procesów, w których będzie można podpisywać dokumenty elektronicznie. W ramach polityki paperless bank prowadzi aktualnie szerokie działania optymalizacji procesów najbardziej papierochłonnych. W tej formule planuje umożliwić m.in. obsługę kredytów udzielanych w ramach programu Czyste Powietrze.