Elektrociepłownia na biomasę w Ciechanowie

Ciechanów odchodzi od użycia węgla w produkcji ciepła. W mieście powstanie elektrociepłownia na biomasę z turbiną parową. Miejska spółka Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej podpisała umowę z wykonawcą na realizację inwestycji o wartości 48,7 mln zł. Kontynuowana jest też budowa kogeneracji gazowej i modernizacja sieci ciepłowniczych.

Prowadzone przez spółkę inwestycje mają na celu wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii i ograniczenie wykorzystywania węgla do produkcji ciepła dla mieszkańców. Działania PEC mają też umożliwić ograniczenie wpływu dynamicznie rosnących kosztów uprawnień do emisji dwutlenku węgla na cenę ciepła w Ciechanowie. Pozwolą też spółce na istotne zwiększenie swoich możliwości wytwarzania energii elektrycznej. Aktualnie spółka eksploatuje jeden agregat kogeneracyjny na gaz, a ciepło z turbiny gazowej kupuje od dostawcy przemysłowego.

Przełomowa inwestycja

Nowa elektrociepłownia na biomasę z kotłem parowym o mocy 11 MWt i turbiną o mocy 1,1 MWe powstanie na terenie obecnej Centralnej Ciepłowni.

– To przełomowa inwestycja. Kosztowna, ale konieczna. Energetyka cieplna nie ma wyboru i musi rezygnować z trującego nas wszystkich węgla. Szalejące ceny uprawnień do emisji CO2 wpływają na koszty. Dlatego trzeba szukać alternatyw, które będą równocześnie lepsze dla środowiska i przyniosą długotrwałe korzyści – powiedział Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego podpisano umowę na wykonanie budowy elektrociepłowni na biomasę. Zadanie za kwotę 48 708 000 zł zrealizuje firma „Energika” Małgorzata Szamałek Zbigniew Szamałek Spółka Jawna. PEC podpisało także umowę na serwis gwarancyjny o wartości 344 400 zł. Prace budowlane rozpoczną się w ciągu najbliższych tygodni.

Modernizacja systemu ciepłowniczego

Projekt pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie Sp. z o.o. poprzez budowę instalacji wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji” jest finansowany między innymi ze środków unijnych i krajowych uzyskanych w konkursie organizowanym przez NFOŚiGW. PEC realizuje go w ramach Działania 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Wysokość dotacji wynosi blisko 40 proc. Resztę środków uzupełnia pożyczka i środki własne. 

W ramach tego samego projektu PEC prowadzi też budowę kogeneracji gazowej w sąsiedztwie obiektów MOSiR. Trwa tam montaż zbrojenia pod płytę fundamentową, prowadzone są prace ziemne oraz przyłączeniowe. Kontener kogeneracyjny jest prefabrykowany w siedzibie wykonawcy, odpowiedzialnego także za dostawę silnika. Wartość projektu kogeneracji gazowej to ponad 12 mln zł.

Inne inwestycje spółki

Spółka prowadzi również cztery sieciowe zadania finansowane dotacją na poziomie 85 proc. z programu unijnego zarządzanego przez NFOŚiGW. Inwestycje w modernizację sieci ciepłowniczej poprawią bezpieczeństwo dostaw oraz wzmocnią efekt ograniczenia udziału węgla w wytwarzaniu energii cieplnej w Ciechanowie.

Już zakończono dezagregację grupowego węzła cieplnego w budynkach przy ul. Batalionów Chłopskich 5 i 17, w ramach których wykonano prace ziemne i położono rury preizolowane. Po zakończeniu sezonu grzewczego wykonawca będzie mógł przystąpić do montażu nowych indywidualnych węzłów w budynkach.

Na ukończeniu są prace ziemne wzdłuż ul. Robotniczej. Obejmują przebudowę odcinka kanałowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami i ułożenie nowej sieci preizolowanej. Zadania realizuje firma Foxan.

PEC rozpoczyna też dezagregację grupowego węzła cieplnego w budynku przy ul. Armii Krajowej 20.