Powstaje największa farma fotowoltaiczna w Polsce

ustawa o planowaniu przestrzennym
Energa Obrót, spółka zależna Energi, zakończyła montaż paneli największej farmy fotowoltaicznej dla klienta biznesowego. Instalacja rozpocznie się po zakończeniu ostatnich prac ziemnych i formalności. Farma fotowoltaiczna o mocy zainstalowanej 1,25 MWp powstała na zamówienie Młynów Szczepanki na należącym do firmy gruncie. Na instalację składa się blisko 4 tys. paneli obsługiwanych przez 10 inwerterów. Roczna produkcja farmy szacowana jest na ok. 1,3 GWh. Połączenie potencjałów Instalacja farmy fotowoltaicznej jest nietypowym rozwiązaniem. Młyny Szczepanki – w niedalekiej okolicy – posiadały już wcześniej własną turbinę wiatrową o mocy zainstalowanej 1,5 MW. Energa Obrót musiała wdrożyć opracowane specjalnie dla tego konkretnego klienta rozwiązanie hybrydowe. Powstała koncepcja zmiany lokalnej infrastruktury w taki sposób, aby umożliwić wprowadzenie mocy z obu źródeł odnawialnych do stacji transformatorowej, z której zasilony jest zakład. Wcześniej przeprowadzono też analizę profilów mocy tych elektrowni. Dzięki temu uzyskano tzw. płaską charakterystykę mocową produkcji z OZE. Oznacza to, że oba źródła uzupełniają się, zapewniając inwestorowi stałą generację energii. To stanowiło dodatkowy argument przemawiający za rozbudową posiadanego już potencjału OZE o fotowoltaikę. Obecnie instalacja oczekuje na zakończenie ostatnich prac ziemnych i kablowych. Konieczne jest także na dopełnienie formalności niezbędnych dla podłączenia farmy do sieci wewnętrznej inwestora. Według planu, prace powinny rozpocząć się na przełomie 2020 i 2021 roku. Energa Obrót i Młyny Szczepanki przygotowują się już do kolejnych wspólnych inwestycji.