PIE zbada możliwość udziału polskich firm w budowie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej

Warszawa, 11.07.2024 (ISBnews) – Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) rozpoczyna projekt badawczy na zlecenie Polskich Elektrowni Jądrowych (PEJ), w którym sprawdzi zainteresowanie polskich firm udziałem w budowie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, przy współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), podały PEJ. 

"Inwestycja, którą realizujemy to ogromna szansa nie tylko dla kraju, ale także dla wielu polskich przedsiębiorców. Dlatego też chcielibyśmy, by mieli możliwość udziału w łańcuchu dostaw dla całego projektu jądrowego. Postanowiliśmy w tym celu zbadać jakie jest ich podejście do współpracy biznesowej w tym obszarze. Badanie pomoże określić aktualny stan wiedzy polskich firm, ich poziom przygotowania do inwestycji, a także ewentualne bariery i ograniczenia" – powiedział prezes PEJ Leszek Juchniewicz, cytowany w komunikacie.

Badanie ma na celu określenie zarówno potencjału polskiego przemysłu na potrzeby projektu elektrowni jądrowej na Pomorzu realizowanego przez Konsorcjum Westinghouse (dostawca technologii) i Bechtel (generalny wykonawca), jak i rozwiązań odpowiadających na potrzeby firm
związane z udziałem w inwestycji, takich jak finansowe systemy wsparcia czy pomoc w zdobywaniu odpowiednich certyfikatów, podkreślono.

Analiza wyników badania pozwoli rozpoznać zainteresowanie polskich firm udziałem w procesie budowy pierwszej elektrowni jądrowej na Pomorzu oraz wskaże narzędzia niezbędne do uczestnictwa w planowanym łańcuchu dostaw. Przeprowadzona analiza będzie podstawą do przygotowania sprofilowanych działań zmierzających do wsparcia zainteresowanych firm i dostawców, aby w sposób konkurencyjny mogli oni uczestniczyć w łańcuchu dostaw tej strategicznej dla kraju inwestycji, zaznaczono.

"Szczegółowe badanie uwzględnia specyfikę sektora i zostało poprzedzone badaniami jakościowymi i konsultacjami branżowymi. Obecny etap, badanie ilościowe, pozwoli zebrać szczegółowe informacje i opinie od przedsiębiorców tej branży niezależnie od ich wielkości i obszaru, w którym działają. Mamy nadzieję, że badanie spotka się z dużym odzewem polskich firm i będziemy mogli na ich podstawie stworzyć możliwie szeroki obraz wyzwań, jakie stoją przed polskimi firmami w przededniu uruchomienia tej strategicznej inwestycji a także oszacować potencjalny udział podmiotów krajowych w całym procesie uwzględniając międzynarodowe regulacje prawne" – wyjaśnił Adam Juszczak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. 

Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o. to spółka odpowiadająca m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy elektrowni jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe w oparciu o bezpieczne, sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+) oraz ich ewentualną przyszłą eksploatację.

(ISBnews)