Eko-Operator z formalnym wnioskiem o zezwolenie na działalność

Eko-Operator

Eko-Operator złożył wniosek do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o wydanie zezwolenia na działalność jako operator systemu kaucyjnego w Polsce. Jest to już czwarty podmiot, który wystąpił z takim wnioskiem.

Do Ministerstwa Klimatu i Środowiska wpłynął czwart wniosek o zezwolenie na działalność jako operator systemu kaucyjnego. Tym razem jest to Eko-Operator – firma założona przez Remondis Polska.

Do tej pory zezwolenia na działalność otrzymały dwie firmy: Zwrotka oraz Polka. W połowie czerwca o zgodę na zezwolenie wystąpił OK Operator założony przez Kauflanda, Lidla oraz PreZero.

Operator systemu kaucyjnego to kluczowe ogniwo w jego funkcjonowaniu. Do jego obowiązków będzie należało m.in.:

  • odbieranie opakowań i odpadów opakowaniowych ze sklepów, hurtowni oraz innych punktów zbierających opakowania i odpady opakowaniowe objęte kaucjami i selektywne ich zbieranie,
  • transport butelek do wprowadzających czy odpadów opakowaniowych do zakładów przetwarzania,
  • wyliczenie poziomu selektywnie zebranych odpadów opakowaniowych, 
  • prowadzenie ewidencji i sporządzanie sprawozdania, 
  • rozliczenie kaucji z placówkami handlowymi i innymi punktami zbierającymi butelki i puszki objęte systemem kaucyjnym i sfinansowanie koszty zbierania, a także wypłaty kaucji dla użytkownika końcowego.

Operator systemu kaucyjnego – zezwolenie na 10 lat

Ustawa przewiduje także kilka wymogów formalnych, które musi spełnić operator systemu. Musi on być spółką akcyjną z kapitałem zakładowym minimum 5 mln zł. W ustawie określono też podstawowe warunki, które musi spełnić system kaucyjny tworzony przez operatora. Powinien objąć obszar całego kraju i być powszechnie dostępny, zarówno dla wprowadzających, jak i sklepów. Operator systemu będzie mógł zacząć formalnie funkcjonować po uzyskaniu zezwolenia, wydanego przez ministra klimatu, ważnego przez 10 lat.