Tygodniowy przegląd informacji z sektora OZE i e-mobilności

Warszawa, 24.06.2024 (ISBnews) – Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) i e-mobilności z okresu 17-21 czerwca.

RYNEK OZE

Elektrownie jądrowe: Budowa pierwszego bloku drugiej elektrowni jądrowej w Polsce może zakończyć się w terminie przewidzianym w polskim programie jądrowym, czyli w 2039 r., pod warunkiem, że decyzja w tej sprawie zapadnie jeszcze w tym roku, poinformował dyrektor generalny EDF w Polsce Thierry Deschaux.

E-MOBILNOŚĆ: POJAZDY

BEV: W Polsce zarejestrowano 1 291 nowych osobowych samochodów całkowicie elektrycznych (BEV) w maju 2024 r., wynika z PEVO Index, przygotowywanego wspólnie przez Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM), IBRM Samar oraz Otomoto. Najpopularniejsze modele e-pojazdów to Tesla Model 3, Tesla Model Y i Volvo EX-30. Najwięcej punktów ładowania funkcjonuje w Warszawie (631), Gdańsku (297) i Szczecinie (243).

BEV: Liczba nowych samochodów osobowych zarejestrowanych w Polsce wyniosła 43 654 szt. w maju br., co oznacza wzrost o 13,2% r/r, podało Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA). Udział pojazdów w pełni elektrycznych (BEV) w ogólnej liczbie rejestracji wyniósł 3% (1 291 szt., -5,2% r/r).

BEV: Sprzedaż samochodów elektrycznych w Europie przewyższy sprzedaż wszystkich innych rodzajów pojazdów do 2027 r., a do końca dekady po europejskich drogach będzie jeździć ponad 75 mln aut elektrycznych, wynika z raportu EY i Eurelectric "How do we solve the challenge of data interoperability in e-mobility?".

BEV: Liczba rejestracji nowych samochodów elektrycznych bateryjnych i wodorowych (BEV + FCEV) spadła o 5,1% r/r i wyniosła 1 293 szt. w maju 2024 r., podał Związek Dealerów Samochodów (ZDS) w oparciu o dane Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) pochodzące z CEPiK.

ROZWÓJ BIZNESU

Polenergia: Akcjonariusze zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 159,9 mln zł zysku netto za 2023 r. na kapitał rezerwowy, który może być w przyszłości wykorzystany na wypłatę dywidendy, podała spółka.

Orlen: Grupa opracuje własną technologię zagospodarowania dwutlenku węgla pochodzącego z procesów petrochemicznych, produkcji biogazu i wychwytu z gazów emitowanych w segmencie rafineryjno-energetycznym, podała spółka. Zgodnie z szacunkami, nowe rozwiązanie pozwoli na wykorzystanie około 100 tys. ton CO2 rocznie, znacznie ograniczając emisje. Do 2030 roku Orlen będzie dysponować potencjałem zagospodarowania lub sekwestracji około 3 mln ton CO2 rocznie.

Orlen: Należący do Orlenu Oddział PGNiG w Odolanowie, w ramach programu badawczego InGrid Power to Gas, uruchomił instalację do przetwarzania energii elektrycznej produkowanej ze źródeł odnawialnych w paliwa gazowe, takie jak wodór, podał Orlen. Teraz przetestowane zostaną możliwości dostarczania wodoru za pomocą sieci dystrybucyjnych gazu ziemnego oraz wykorzystania mieszanki tych paliw w urządzeniach końcowych.

Ekoenergetyka: Podpisała z Bankiem Pekao umowę kredytową na maks. 741 mln zł w celu sfinansowania dalszego rozwoju na rynku europejskim, podała spółka.

Flyspot: Spółka podjęła decyzję o inwestowaniu w odnawialne źródła, czyli fotowoltaikę. "W związku z tym, że silniki, które generują wiatr w naszych tunelach są zasilane prądem, energia elektryczna jest dla nas bardzo istotnym kosztem, stąd też decyzja o realizacji inwestycji we własną farmę fotowoltaiczną w ramach naszej grupy kapitałowej" powiedział pomysłodawca, współzałożyciel oraz prezes grupy zarządzającej Flyspot oraz Deepspot Michał Braszczyński. "W zeszłym roku dokończyliśmy inwestycję budowy dwóch elektrowni słonecznych. [..] Jesteśmy zainteresowani dalszym rozwojem fotowoltaiki, po pierwsze ze względu na odpowiedzialność biznesu, a po drugie – chcielibyśmy część naszego zapotrzebowania na energię pokrywać ze źródeł odnawialnych, optymalizować koszty" – dodał.

KONTRAKTY I WDROŻENIA

R.Power: Zawarł z bukaresztańską Waldevar Energy pierwsze umowy w Rumunii o generalną realizację inwestycji obejmujących dostawę, instalację, budowę oraz rozruch elektrowni fotowoltaicznych, podała spółka. Umowy realizują strategię grupy, zakładającą budowę i komercjalizację projektów fotowoltaicznych na rynkach europejskich, podkreślono.

Orlen: Ufundowana przez Orlen Neptun instalacja fotowoltaiczna została uruchomiona w Zespole Szkół Morskich w Świnoujściu. Ponad 60 paneli o łącznej mocy blisko 27 kW na dachu placówki zamontowali specjaliści ze spółki Energa Obrót. Instalacja fotowoltaiczna składa się z paneli monokrystalicznych o mocy 420 Wp i falownika o mocy 25 kW. W ciągu jednego roku rachunki za energię elektryczną spadną o ponad 13 tys. zł, a emisja dwutlenku węgla do atmosfery zostanie zredukowana o ok 6 ton.

Collect Consulting: Podpisał umowę z Urzędem Morskim w Gdyni na opracowanie i złożenie dokumentacji studialnej i aplikacyjnej wraz z aktualizacjami dla projektu realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) polegającego na budowie morskiego terminalu serwisowego offshore w Łebie. Firma została wybrana w zamówieniu publicznym. Przedmiotem tego projektu jest remont Nabrzeża Maltańskiego i pirsu na jego przedłużeniu w Porcie Łeba o łącznej długości ok. 138 m. Ponadto, projekt przewiduje budowę infrastruktury dostępowej ograniczającej falowanie na wejściu do portu (planowany jest falochron wschodni o długości ok. 220 m) oraz rozwiązania ograniczające zapiaszczaniu odcinka podejściowego (np. osadniki). Szacunkowa wartość projektu wynosi 232,058 mln zł.

MLP Group: Przez dwa lata uzyskało certyfikaty BREEAM In-Use dla obiektów liczących łącznie ponad 500 tys. m2 powierzchni. Uwzględniając także ponowne certyfikacje hal, dla których minął 3-letni okres oraz przyznane certyfikaty dla nowo budowanych magazynów, Grupa posiada obecnie oceny potwierdzające wysoki standard zrównoważonego budownictwa dla 85% portfolio. Dla pozostałych 15% oczekiwane jest wydanie certyfikatu.

PKO Leasing: Rozszerzył współpracę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) o trzy nowe produkty w ramach programu gwarancyjnego InvestEU. Przedsiębiorcy z Polski mogą od teraz finansować urządzenia OZE z unijną gwarancją, która zabezpiecza spłatę 70% zaciągniętego przez nich zobowiązania.

Źródła: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews)