PGE i Orsted wybrały DNV na wykonawcę certyfikacji dla farmy Baltica 2

Warszawa, 06.12.2023 (ISBnews) – Grupa PGE i Ørsted podpisały umowę z firmą DNV, która zajmie się certyfikacją poszczególnych elementów składających się na morską farmę wiatrową Baltica 2, podała PGE. DNV została w tym roku oficjalnie upoważniona przez Ministerstwo Infrastruktury do certyfikacji morskich farm wiatrowych. 

"Morska Farma Wiatrowa Baltica to największy morski projekt wiatrowy w Polsce pod względem mocy wytwórczych planowanych do zainstalowania. W tym roku sfinalizowaliśmy już kontraktację wszystkich elementów dla morskiej części projektu Baltica 2, którego oddanie do użytku planowane jest w 2027 roku. Kolejnym etapem był wybór firmy do certyfikacji projektu, w tym w zakresie zgodności projektowej
i dopuszczenia do eksploatacji. Współpraca przy tym etapie z uznaną firmą z doświadczeniem w certyfikacji morskich projektów wiatrowych na całym świecie, z pewnością zapewni bezpieczeństwo i niezawodność eksploatacji największego projektu OZE w Polsce" – powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie.

"Certyfikacja projektu ma duże znaczenie, bo umożliwia właściwe zarządzanie ryzykiem w projekcie i służy osiągnięciu niezawodnej eksploatacji. Cieszymy się, że projekt Baltica 2, który ma strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki, będzie certyfikowany przez największe towarzystwo klasyfikacyjne na świecie" – dodała dyrektorka zarządzająca Ørsted Offshore Poland Agata Staniewska.

Zakres prac DNV dla Baltica 2 obejmie dostarczenie certyfikatu zgodności projektowej potwierdzającego zgodność projektów technicznych z międzynarodowymi standardami dotyczącymi projektowania morskich farm wiatrowych oraz ich spójność z projektem budowlanym i obowiązującymi rozporządzeniami. Są to niezbędne dokumenty wymagane przez przepisy określone w ustawie o bezpieczeństwie morskim oraz tzw. ustawie offshore. Certyfikacji podlegają turbiny, morskie stacje transformatorowe, fundamenty, a także kable wewnętrzne i eksportowe.

DNV jest firmą doradczą działającą w zakresie zarządzania ryzykiem i działającym globalnie towarzystwem klasyfikacyjnym, specjalizującym się w branży przemysłu morskiego. Świadczy usługi w zakresie testowania, certyfikacji i doradztwa technicznego dla łańcucha produkcji energii, w  tym dla branż oil&gas oraz offshore wind. W Polsce zatrudnia ponad 700 osób.

Baltica 2 jest jednym z dwóch – obok Baltica 3 – etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica. Ørsted i PGE planują zakończenie budowy etapu Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW do końca 2027 roku, natomiast etapu Baltica 3 o mocy ok. 1 GW do końca 2029 roku. Inwestorów czeka jeszcze podjęcie ostatecznej decyzji inwestycyjnej (FID). Baltica 2 i Baltica 3 utworzą Morską Farmę Wiatrową Baltica o łącznej mocy 2,5 GW, dostarczającą zieloną energię dla prawie 4 milionów gospodarstw domowych w Polsce.

Ørsted Wind Power A/S należy do duńskiej grupy energetycznej, na czele której stoi Ørsted A/S. Grupa Ørsted głównie rozwija, buduje i eksploatuje morskie i lądowe farmy wiatrowe, farmy słoneczne, magazyny energii i zakłady bioenergetyczne.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)