PARP ogłosiła nabór na dofinansowanie projektów GOZ dla MŚP od 16 lipca

Warszawa, 24.06.2024 (ISBnews) – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) uruchomi 16 lipca br. nabór na dofinansowanie projektów "Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP, Etap I – Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji", w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027 (FEPW), podała Agencja. Celem działania jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Polski Wschodniej w realizacji kompleksowych projektów na rzecz wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji.

"Wsparcie w ramach działania jest dwuetapowe i dotyczy opracowania modelu biznesowego GOZ-transformacji, a następnie jego wdrożenia. W obecnym naborze dofinansowanie obejmuje projekty w ramach etapu pierwszego, dotyczące przeprowadzenia audytu przedsiębiorstwa i opracowania modelu biznesowego GOZ-transformacji" – czytamy w komunikacie.

Dofinansowanie mogą otrzymać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej w województwach: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim lub mazowieckim z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m. st. Warszawa oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński), wymieniono.

Dzięki dofinansowaniu firmy będą mogły przeprowadzić audyt i na podstawie jego wyników ustalić możliwe kierunki transformacji w nurcie GOZ (tj. gospodarki o obiegu zamkniętym) oraz określić potencjalne możliwości współpracy z innymi przedsiębiorstwami w tym zakresie. W szczególności konkurs zakłada m.in.: tworzenie i udział w łańcuchach dostaw, ekoprojektowanie, symbiozę przemysłową oraz odzysk i ponowne wykorzystanie szeroko rozumianych odpadów, wynika z materiału.

W etapie I kosztem kwalifikowalnym jest zakup usług doradczych niezbędnych do opracowania modelu biznesowego GOZ-transformacji. Przedsiębiorca może otrzymać maksymalne dofinansowanie w wysokości do 100% projektu, co oznacza, że nie jest wymagany wkład własny. Budżet naboru wynosi 10 mln zł. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynosić 92 218 zł.

Nabór rozpocznie się 16 lipca 2024 r., a zakończy 3 kwietnia 2025 roku i będzie prowadzony w czterech terminach:

1) 16 lipca 2024 r. – 19 września 2024 r.;

2) 20 września 2024 r. – 21 listopada 2024 r.;

3) 22 listopada 2024 r. – 30 stycznia 2025 r.;

4) 31 stycznia 2025 r. – 3 kwietnia 2025 r.

Instytucja pośrednicząca, czyli PARP, oceni złożone wnioski w terminie maksymalnie 60 dni od upływu poszczególnych terminów.

Przestawienie gospodarki na tory gospodarki obiegu zamkniętego jest wpisane w plany strategiczne Unii Europejskiej i Polski. Jest częścią wizji osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050 i zapewnienia ciągłości produkcji w obliczu kończących się zasobów surowców nieodnawialnych.

(ISBnews)