Zrównoważone paliwo, insetting i intermodal – eko-trendy branży beverage

Wobec prognozowanego podwojenia globalnej emisji dwutlenku węgla do 2050 roku, rośnie znaczenie zaangażowania firm w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dotyczy to także branży beverage. Dążenie do dekarbonizacji już teraz wpływa na zarządzanie łańcuchami dostaw napojów. Zmienia także podejście dostawców usług logistycznych – uważają eksperci Hillebrand Gori. 

Branża beverage wobec zrównoważonego rozwoju

Międzynarodowa Organizacja Wina i Winorośli (OIV) wskazała na dwa główne cele, które ma branża beverage: zapobieganie negatywnym wpływom na środowisko przy jednoczesnym dostosowaniu się do zmian klimatycznych. Przekłada się to też na preferencje konsumentów i prowadzi do podejmowania przez nich bardziej przemyślanych wyborów zakupowych. Zdaniem 78 proc. respondentów badania TheRoundup.org z 2023 r., zrównoważony rozwój ma kluczowe znaczenie dla podejmowanych decyzji o zakupie. 84 proc. badanych stwierdziło, że złe praktyki środowiskowe zniechęciłyby ich do firmy, a 87 proc. oczekuje od marek realizacji zrównoważonych praktyk.

Jak zauważają eksperci, dla firm z branży beverage to sygnał, że odpowiedzialność środowiskowa może budować ich przewagę rynkową. Wobec tych wyzwań, coraz większe znaczenie dla niskoemisyjności branży winiarskiej będzie mieć kompleksowe podejście, które integruje zrównoważone praktyki w procesach uprawy winorośli i produkcji wina, a także pakowania i transportu.

– W realizacji celów kluczową rolę pełnią operatorzy logistyczni, którzy odpowiadają za zarządzanie łańcuchami dostaw– podkreśla Piotr Ulatowski, Hillebrand Gori Poland.

7 mld euro w neutralne rozwiązania logistyczne

Organizując dostawy na całym świecie, branża beverage, w tym eksporterzy wina, piwa i napojów spirytusowych, w dużej mierze wykorzystuje transport morski. Globalny przemysł żeglugowy, który odpowiada za transport ok. 90 proc. towarów na świecie i generuje ok. 3 proc. globalnej emisji gazów cieplarnianych (GHG), przez lata opierał się na paliwach konwencjonalnych. Teraz sytuację zmieniają regulacje wprowadzane m.in. przez IMO i Europejski System Handlu Emisjami (EU ETS).

Jak podkreślają eksperci, są dwa sposoby na redukcję emisji CO2. Pierwszym z nich jest optymalizacja łańcucha dostaw w celu spalania mniejszej ilości paliwa. To oznacza konieczność wyboru bardziej zrównoważonego środka transportu i/lub wybór alternatywnych tras. Drugi sposób opiera się na wykorzystaniu zrównoważonych paliw, czyli tzw. spalania czystego. To z kolei pozwala osiągnąć cele dekarbonizacji na większą skalę i w wymaganym tempie. Zwracają też uwagę na wzrost znaczenia insettingu, czyli inwestycji operatorów logistycznych w zrównoważony rozwój w obrębie własnych operacji i łańcucha dostaw. Na przykład DHL, firma macierzysta Hillebrand Gori, w ciągu najbliższych 6 lat zainwestuje 7 mld euro w neutralne rozwiązania logistyczne. Dzięki takim inwestycjom firmy będą mogły m.in. rozwijać narzędzia, zapewniające większą przejrzystość emisji CO2, takie jak platforma cyfrowa, z kalkulatorem emisji CO2. Inwestycje będą też ułatwiać przejście z paliw kopalnych na zrównoważone paliwo, wykorzystane w transporcie przesyłek lotniczych i morskich.  

Rosnące znaczenie transportu intermodalnego w Europie

Inną drogą dekarbonizacji i redukcji emisji gazów cieplarnianych jest wzrost wykorzystania transportu intermodalnego. Długodystansowe przewozy wina, piwa i napojów spirytusowych realizowane są za pomocą różnych gałęzi i środków transportu, głównie drogowego i kolejowego. Jak zwracają uwagę eksperci, w przypadku branży beverage ważny jest wybór odpowiedniego kontenera. Do transportu wina i innych napojów, które mogą się zepsuć pod wpływem zmian temperatury lub wilgotności powietrza, używa się nie tylko kontenerów standardowych. Także chłodniczych i izolowanych. Terminale intermodalne, pełniące funkcję centrum przeładunkowego dla przesyłek, zmniejszają ryzyko uszkodzeń i strat. Minimalizują również częstotliwość przeładunków, pomagając zachować jakość napojów

Zaletą i tym co będzie sprzyjać rozwojowi tego typu rozwiązań, jest elastyczne łączenie różnych gałęzi transportowych – drogowej, kolejowej i morskiej. To pozwala na redukcję emisji spalin, a w niektórych przypadkach także optymalizację kosztów transportu.