PGE Baltica ma umowę na badania geologiczne dla farmy offshore Baltica 1

Warszawa, 07.03.2024 (ISBnews) – PGE Baltica – spółka z Grupy PGE – podpisała umowę z Konsorcjum firm: Geofizyka Toruń, Przedsiębiorstwo Geologiczne Geoprojekt Szczecin oraz Projmors Biuro Projektów Budownictwa Morskiego, na wykonanie badań geologicznych, w tym geotechnicznych i geofizycznych oraz dokumentacji wynikowej dotyczących przewiertu ląd – morze dla morskiej farmy wiatrowej Baltica 1, podała Polska Grupa Energetyczna (PGE). Badania rozpoczną się w II kwartale tego roku.

W wyniku badań powstanie dokumentacja, która jest niezbędna do wykonania modelu gruntu koniecznego do prawidłowego zaprojektowania przejścia kablowego ląd-morze dla morskiej farmy wiatrowej Baltica 1.

"Zakres prac obejmuje wykonanie badań geologicznych, w tym geotechnicznych i geofizycznych. W zakresie badań na lądzie umowa obejmuje m.in.: sondowania CPTU, badania piezometryczne, magnetometryczne, sejsmiczną tomografię refrakcyjną, tomografię elektrooporową oraz badania georadarem GPR. Natomiast jeśli chodzi o badania na morzu to planowane jest min. wykonanie sondowania CPTU, sejsmika refleksyjna, badania batymetryczne oraz badania profilomierzem osadów (SBP). Dodatkowo, planowane jest wykonanie badań laboratoryjnych próbek gruntu i wody pobranych podczas wierceń" – czytamy w komunikacie.

Badania rozpoczną się w II kwartale tego roku.

Projekt MFW Baltica 1 o mocy ok. 0,9 GW jest jednym z trzech realizowanych obecnie przez Grupę PGE projektów na Morzu Bałtyckim, oddalonym o ok. 80 km od linii brzegu, mniej więcej na wysokości Łeby w województwie pomorskim. Projekt ma już m.in. pozwolenie lokalizacyjne i umowę przyłączeniową, a za sobą pierwszy pełny rok badań wietrzności, prądów morskich i zafalowania. Projekt MFW Baltica 1 zostanie uruchomiona po 2030 roku. 

Kolejne dwa projekty, realizowane z duńską firmą Ørsted, to Baltica 2 i Baltica 3, które utworzą Morską Farmę Wiatrową Baltica o łącznej mocy 2,5 GW. Zakończenie budowy etapu Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW planowane jest do końca 2027 roku, natomiast etapu Baltica 3 o mocy ok. 1 GW do 2030 roku.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)