Mo-Bruk zlecił przebudowę zakładu przetwarzania odpadów w Niecwi za 24,53 mln zł netto

Warszawa, 07.03.2024 (ISBnews) – Mo-Bruk zlecił spółce eRSbet generalne wykonawstwo rozbudowy i przebudowy instalacji do przetwarzania odpadów w Niecwi, podał Mo-Bruk. Wartość kontraktu wynosi 24,53 mln zł netto.

"Zgodnie ze wskazaną umową eRSbet Sp. z o.o. wykona roboty budowlane oraz uzyska w imieniu emitenta decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektów wybudowanych w Zakładzie Mo-Bruk S.A. w Niecwi. Termin realizacji umowy określony został na 305 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy" – czytamy w komunikacie.

Mo-Bruk wystąpił o wsparcie wskazanej inwestycji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczką na warunkach rynkowych w wysokości ok. 6,1 mln zł oraz pożyczką na warunkach preferencyjnych w wysokości ok. 18,3 mln zł.

Mo-Bruk w 2012 roku przeniósł się z NewConnect na rynek główny warszawskiej giełdy; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Grupa działa w branży przetwarzania niebezpiecznych odpadów przemysłowych oraz wybranych frakcji odpadów komunalnych. Firma z odpadów produkuje m.in. paliwa alternatywne. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 243,39 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)