Spółki z Grupy R.Power podpisały umowy na 8 elektrowni fotowoltaicznych za 82 mln zł

Warszawa, 06.03.2024 (ISBnews) – Spółki zależne R.Power zawarły z Nomad Electric umowy o generalną realizację inwestycji elektrowni fotowoltaicznych realizowanych w tych spółkach, podało R.Power. Głównym przedmiotem umów jest realizacja inwestycji obejmująca dostawę, instalację, budowę oraz rozruch elektrowni fotowoltaicznych należących do spółek zależnych. Z zakresu prac wyłączona jest dostawa modułów fotowoltaicznych oraz falowników. Umowy obejmują 8 projektów elektrowni fotowoltaicznych o łącznej maksymalnej wartości umów wynoszącej 81,999 mln zł.

R.Power podaje, że jest największą firmą w sektorze fotowoltaiki w Polsce. Poza Polską, R.Power rozwija projekty fotowoltaiczne na terytorium Portugalii, Włoch i Hiszpanii. R.Power działa w całym łańcuchu wartości rynku PV – rozwija projekty elektrowni, buduje je, jak i świadczy usługi zarządzania, serwisowania i obsługi elektrowni fotowoltaicznych.

(ISBnews)