Repono z udziałem Boryszewa planuje zbudować magazyny energii o poj. 100 GWh do 2030 r.

Warszawa, 06.03.2024 (ISBnews) – Fundusz EIT InnoEnergy uruchomił ogólnoeuropejską spółkę Repono, której celem jest budowa magazynów energii (ESS) o łącznej pojemności 100 GWh do 2030 roku, podał fundusz. Wśród akcjonariuszy Repono znalazły się też Grupa Boryszew, Schneider Electric, SIPLEC E.Leclerc, Stena Metall i NTM GmbH. Prezes Boryszewa Wojciech Kowalczyk poinformował ISBnews, że zakup udziałów Repono to wstęp do rozwoju działalności Grupy w tym obszarze sektora energetycznego.

Repono będzie działać na polskim i europejskim rynku, standaryzując technologie i rozwiązania pod kątem osiągnięcia możliwie największej skali. Strategia oraz potencjał finansowy spółki zakłada zdobycie 10% udziałów w ogólnoeuropejskim rynku magazynowania energii, którego wielkość w 2030 roku może wynieść około 1 TWh.

"Debiut Repono to kolejny przykład zaangażowania InnoEnergy na rzecz transformacji energetycznej – także w Polsce i regionie Europy Środkowej. Przewagą konkurencyjną spółki będzie m.in. dostęp do największego na świecie ekosystemu skupiającego ponad 1,2 tys. podmiotów z sektora zielonej energii, czystych technologii, finansów, nauki oraz badań i rozwoju, a także ponad 800 członków zrzeszonych w Europejskim Sojuszu Baterii. Jako InnoEnergy z sukcesem zrealizowaliśmy już niemal 50 projektów w obszarze magazynowania energii. Doświadczenie i kompetencje, które wnosimy wspólnie z partnerami, pozwolą Repono na szybką realizację projektów w całej Europie" – powiedział prezes EIT InnoEnergy w Europie Środkowej Marcin Wasilewski, cytowany w komunikacie.

Repono będzie działać w trzech kluczowych obszarach. Pierwszym z nich będzie strategiczne zarządzanie potencjałem magazynowania energii poprzez aktywność na krótkoterminowych rynkach spot. Repono będzie monitorować wahania rynkowe, umożliwiając zakup, ładowanie, przechowywanie i sprzedaż w odpowiednim czasie w celu przeniesienia nadwyżki produkcji energii na okresy zwiększonego popytu. Po drugie, spółka będzie oferować usługi bilansujące, mające kluczowe znaczenie dla utrzymania stabilności sieci i zapobiegania istotnym awariom. Trzecim obszarem działalności będzie włączanie obszaru magazynowania energii do umów typu PPA pomiędzy dużymi niezależnymi producentami energii, a przedsiębiorstwami przemysłowymi, wyjaśniono.

"Zakup udziałów w spółce Repono to wstęp do rozwoju działalności Grupy Boryszew w tym obszarze sektora energetycznego oraz istotny element aktywnej zielonej transformacji naszego przedsiębiorstwa. W perspektywie kilku lat chcemy nie tylko zabezpieczyć dostawy energii elektrycznej z OZE dla zakładów grupy, ale także zwiększać udział takich aktywów w zysku spółki" – powiedział prezes Boryszewa Wojciech Kowalczyk w rozmowie z ISBnews.

W wyniku dokonanej akwizycji, związanej z przejęciem spółki BatteryLoop, Repono dysponuje już w pełni uruchomionymi zasobami magazynowania energii w krajach skandynawskich.

"Europejskie systemy i sieci elektroenergetyczne powstały z myślą o obsłudze stałych i stabilnych, a nie elastycznych i rozproszonych źródeł energii, z jakimi mamy do czynienia obecnie w związku z rozwojem OZE. Zdecydowane odejście Europy od węgla, ropy i gazu jest dużym wyzwaniem z punktu widzenia obciążenia istniejącej infrastruktury, co prowadzi do częstych przerw i ograniczeń w dostawie czystej energii oraz wzrostu i niestabilności cen. Dlatego tak ważna jest rola Repono jako podmiotu, który pozwoli realnie przyśpieszyć transformację energetyczną" – podsumował prezes Repono Rasmus Bergstrom.

EIT InnoEnergy to europejski fundusz i akcelerator inwestujący w rozwiązania z obszaru energii, cleantech, mobilności oraz szeroko pojętych technologii smart.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,79 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)