Tygodniowy przegląd informacji z sektora OZE i e-mobilności

Warszawa, 04.03.2024 (ISBnews) – Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) i e-mobilności z okresu 26 lutego-1 marca.

RYNEK OZE

Ochrona środowiska: Piotr Otawski został powołany przez minister klimatu i środowiska Paulinę Hennig-Kloskę na stanowisko generalnego dyrektora ochrony środowiska, podało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Odpady z tworzyw sztucznych: Parlament Europejski zatwierdził zaktualizowane procedury UE i środki kontroli dotyczące przemieszczania odpadów. Według nowych przepisów, eksport odpadów z tworzyw sztucznych do krajów nienależących do OECD będzie zabroniony za 2,5 roku, zaś wysyłka odpadów do utylizacji w innym kraju UE będzie dozwolona tylko w wyjątkowych przypadkach, podał Parlament.

Odbudowa przyrody: Parlament Europejski przyjął nowe prawo dotyczące odbudowy przyrody, które ustanawia cel dla UE, jakim jest przywrócenie co najmniej 20% obszarów lądowych i morskich UE do 2030 r. oraz wszystkich ekosystemów wymagających odbudowy do 2050 r., podał Parlament.

Zielony Ład: Nieracjonalne wymogi Zielonego Ładu muszą zostać wycofane, a Komisja Europejska musi zrozumieć protestujących rolników, uważa minister rolnictwa Czesław Siekierski. Poinformował, że są prowadzone rozmowy z rolnikami, którzy domagają się zasadniczych zmian, a nawet odejścia od nieracjonalnego – według nich – Zielonego Ładu. Uważają, że nadmierny napływ towarów spoza Unii, w tym z Ukrainy, na rynek europejski narusza ich konkurencyjność.

Mikroinstalacje OZE: Rada Ministrów planuje przyjąć w II kw. br. projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw dotyczące rozszerzenia katalogu inwestycji budowlanych zwolnionych z pozwolenia na budowę, m.in. o przydomowe schrony oraz mikroinstalacje OZE wykorzystujące energię wiatru (tzw. mikrowiatraki), wynika z informacji w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

E-MOBILNOŚĆ: POJAZDY

Zakup auta: Kupno auta w trakcie kolejnych sześciu miesięcy rozważa 17% Polaków, wynika z badania "Consumer Signals" firmy doradczej Deloitte. Wśród zdecydowanych na zmianę pojazdu widać większe zainteresowanie samochodami z salonu.

ROZWÓJ BIZNESU

Powerdot: Zamknął kolejną rundę finansowania, w ramach której otrzyma 100 mln euro na rozwój infrastruktury do ładowania aut elektrycznych w Europie, podała spółka. Znaczna część tej kwoty trafi do Polski, gdzie łączna wartość inwestycji do końca 2025 roku wyniesie 200 mln zł.

PGE: Rada nadzorcza PGE Polskiej Grupy Energetycznej podjęła uchwałę o odwołaniu ze składu zarządu wiceprezesa zarządu ds. finansowych Lechosława Rojewskiego, podała spółka. Rada nadzorcza nie wskazała przyczyn odwołania.

Anwim: W ramach partnerstwa sieci Moya energia z Elocity udostępnił ponad 1 400 punktów ładowania pojazdów elektrycznych dla użytkowników kart flotowych Moya firma, podała spółka. Do 2030 roku Moya energia ma obejmować 10 tysięcy punktów ładowania, w tym 4 tysiące własnych.

Synthos: Nie wyklucza, że Orlen może wycofać się z planów wspólnej budowy floty modułowych reaktorów atomowych (SMR), ale na pewno nie wpłynie to na realizację samego przedsięwzięcia, poinformował ISBnews prezes Synthosu Zbigniew Warmuz.

Enea: Prawie 5,9 GW mocy mają już źródła odnawialne przyłączone do sieci spółki Enea Operator. W samym 2023 roku operator przyłączył ponad 24,5 tys. nowych instalacji OZE o mocy przekraczającej 1,5 GW, podała spółka. Tym samym w północno-zachodniej Polsce, do sieci niskich, średnich i wysokich napięć przyłączonych jest dziś ponad 176 tys. odnawialnych źródeł energii – nie licząc tych przyłączonych bezpośrednio do sieci najwyższych napięć Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE).

Bank Pocztowy: Planuje zredukować emisję własną CO2 o 32% do 2026 r., a w perspektywie 2030 r. chce osiągnąć neutralność klimatyczną w zakresie 1 i 2 emisji gazów cieplarnianych, podał bank.

Eway: Ogłosił partnerstwo z MC2 Innovations w zakresie rozwoju obecnych i nowych funkcjonalności w stacjach ładowania Eway, podała spółka.

Elemental: Elemental Strategic Metals (ESM) – spółka należąca do Grupy Elemental – oraz Huawei Polska podpisały porozumienie dotyczące przyszłej współpracy w zakresie recyklingu baterii litowo-jonowych oraz zużytej elektroniki, podał Elemental.

Sunex: Prezes i akcjonariusz Romuald Kalyciok pożyczył spółce 5 mln zł. Pozyskane w ten sposób pieniądze Sunex będzie mógł przeznaczyć na rozwój infrastruktury produkcyjnej. Pożyczka została udzielona na warunkach rynkowych, a jej termin spłaty został ustalony do 31 grudnia 2024 r.

KONTRAKTY I WDROŻENIA

R.Power: Spółki należące do Grupy R.Power zawarły ze spółką ElectroCity umowy o generalną realizację inwestycji elektrowni fotowoltaicznych, podała spółka. Umowy obejmują 3 projekty elektrowni fotowoltaicznych o łącznej maksymalnej  wartości 30,15 mln zł. Głównym przedmiotem umów jest realizacja inwestycji obejmująca dostawę, instalację, budowę oraz rozruch elektrowni fotowoltaicznych należących do spółek zależnych. Z zakresu prac wyłączona jest dostawa modułów fotowoltaicznych oraz falowników.

PGE: Polska Grupa Energetyczna (PGE) i Ørsted podpisały z konsorcjum polskich firm – Romgos Gwiazdowscy i ZRB Janicki kolejną umowę dotyczącą wyprowadzenia mocy dla projektu Baltica 2, podała PGE. Umowa obejmuje wykonanie przewiertu sterowanego pod plażą niezbędnego do poprowadzenia linii kablowych 275 kV oraz budowy tzw. muf łączeniowych, czyli stanowisk łączących morskie linie kablowe z lądowymi

Traficar: Wkrótce uruchomi nową, autorską usługę mikromobilności, podała spółka. Początkowo rozwiązanie to zostanie wprowadzone wyłącznie w Krakowie, jednak planowana jest ekspansja na inne miasta. Mieszkańcy stolicy Małopolski mogą spodziewać się startu usługi na początku II kwartału 2024 roku. Wówczas Traficar stanie się pierwszym polskim dostawcą posiadającym w swojej aplikacji własny carsharing oraz mikromobilność.

PGE: Na terenie Kogeneracji – należącej do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE – do 2030 roku uruchomione zostaną nowe urządzenia produkcyjne w technologiach nisko- i zeroemisyjnej, podała spółka. W tym celu spółka wykorzysta nieeksploatowane obecnie historyczne budynki produkcyjne dawnej elektrowni, wybudowane na początku XX wieku, które znajdują się na terenie funkcjonującej EC Wrocław. Działania te nie tylko pozytywnie wpłyną na środowisko naturalne, ale też zagwarantują bezpieczeństwo dostaw energii do odbiorców na najbliższe lata.

Synthos: Synthos Dwory 7 – spółka zależna Synthosu – podpisał umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) o dofinansowanie projektu z zakresu technologii wodorowych w ramach konkursu "IPCEI wodorowy", realizowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, na kwotę 105,01 mln zł.

PKO BP: Jest współorganizatorem konsorcjalnego kredytu inwestycyjnego z firmą z branży budowlanej Eko-Okna, podał bank. Udział PKO BP to ok. 418 mln zł.

Tauron: Wprowadzi od 15 marca nową aplikację eTAURON do obsługi stacji ładowania samochodów elektrycznych. eTAURON zaoferuje klientom nowe rozwiązania m.in. dostęp do kuponów promocyjnych czy możliwość zdalnego śledzenia procesu ładowania. Tauron dysponuje aktualnie 200 stacjami ładowania zasilanymi zieloną energią.

Nextbike: Pierwsi mieszkańcy Śląska i Zagłębia skorzystali z żółtych rowerów w niedzielę. Metrorower to dzieło Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i firmy Nextbike. Na ulicach pojawiło się 1860 rowerów i 267 stacji, a więc więcej, niż pierwotnie planowano. To największy w Polsce i trzeci w Europie system wypożyczalni miejskich rowerów. Nowy system jest dostępny dla mieszkańców ośmiu miast: Katowic, Sosnowca, Tychów, Gliwic, Zabrza, Chorzowa, Siemianowic Śląskich i Czeladzi. Docelowo system obejmie 7 tysięcy jednośladów i 924 stacje w 31 gminach. Jak wskazała firma, taki system ma realną szansę, aby w ciągu roku wygenerować nawet kilkanaście milionów wypożyczeń, stając się potężną siłą w transformacji polskiej mobilności miejskiej.

Ceramika Podkarpacka: Zrealizowała projekt fotowoltaiczny o mocy 0,989 MWp w kooperacji z Grupą E.ON w Polsce. Energia słoneczna ma pokryć 20 proc. zapotrzebowania na energię zakładu. Instalacja składa się z 2198 paneli fotowoltaicznych i będzie produkować 930 MWh energii elektrycznej rocznie. Pozwoli uniknąć emisji około 11 tysięcy ton CO przez okres 25 lat swojego działania.

Zremb Chojnice: Spółka pozyskała kilka istotnych zleceń na kontenery z branży offshore. Głównie są to kontrahenci z Norwegii oraz Wielkiej Brytanii. Wartość zamówień od 10 sierpnia 2023 roku do 26 lutego br. wyniosła łącznie ok. 3,99 mln zł. "Rozmawiamy też o kolejnych zamówieniach, które powinny cyklicznie spływać w przyszłości. Segment offshore traktujemy jako uzupełnienie dla naszego głównego obszaru działalności, czyli produkcji specjalistycznych kontenerów dla sił zbrojnych. Niemniej chcemy być obecni w sektorze offshore. Mamy duże doświadczenie na tym polu i co warto podkreślić produkcja tego typu kontenerów zapewnia nam satysfakcjonujące marże" – powiedział prezes Krzysztof Kosiorek-Sobolewski, cytowany w komunikacie. Spółka ocenia, że w tym roku około 20% przychodów będzie pochodziło segmentu offshore.

7R: Magazyn powstający w Kątach Wrocławskich jest pierwszym produktem 7R w kategorii Green Saver, ograniczającym zarówno emisje CO2, jak i koszty operacyjne. 7R Park Wrocław West II uzyskał właśnie łącznie 87 mln zł finansowania od Banku Pekao. 7R zastosował tam proekologiczne rozwiązania, które pozwolą na obniżenie operacyjnej emisji CO2 o ponad 50% w stosunku do budynków wybudowanych zgodnie z warunkami technicznymi wynikającymi z przepisów prawa budowlanego. Jednocześnie, zielone rozwiązania pomogą w znacznej redukcji kosztów operacyjnych. W przyszłości, 7R Park Wrocław West II będzie potrzebował znacznie mniejszej ilości energii elektrycznej w trakcie użytkowania. Według wyliczeń 7R, redukcja zapotrzebowania na energię pierwotną na 1 m2 rocznie spadnie o niemal 70% w stosunku do obowiązujących przepisów.

Źródła: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews)