GPW Benchmark nie będzie liczył indeksów WIGtech oraz WIG-ESG, rozpoczyna konsultacje

Warszawa, 21.02.2024 (ISBnews) – GPW Benchmark planuje zaprzestanie opracowywania Indeksów WIGtech oraz WIG-ESG i rozpoczyna publiczne konsultacje w sprawie zmian w metodzie opracowywania innych indeksów giełdowych, podała spółka. Zwiększona zostanie częstotliwość publikacji indeksu mWIG40TR jako indeksu bazowego dla nowo powoływanych indeksów mWIGTRsh oraz mWIG40TRlv.

"GPW Benchmark zaprasza uczestników rynku kapitałowego do zapoznania się z dokumentem konsultacyjnym i do udziału w konsultacjach publicznych dotyczących proponowanych zmian w metodzie opracowywania wskaźników referencyjnych wchodzących w skład Rodziny Indeksów Giełdowych" – czytamy w komunikacie.

"Przeprowadzone analizy statystyczne wykazały, iż zgodnie z przyjętą przez administratora klasyfikacją, dwie z proponowanych w Dokumencie Konsultacyjnym zmian to istotne zmiany metody i w związku z tym podlegające obowiązkowym konsultacjom publicznym. Za istotne zmiany metody uznaje się:

* zmianę zasad kwalifikacji do indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80 i WIG30 spółek będących w procesie ogłoszonego dobrowolnego wezwania do zapisywania się na akcje;

* zmianę zasad kwalifikacji spółek do indeksu WIGtechTR podczas rewizji okresowych" – czytamy również.

GPW Benchmark poinformowała również, że po sesji giełdowej dnia 21 czerwca 2024 r. administrator zaprzestanie publikowania Indeksu WIGtech (w formule cenowej). Publikacja indeksu WIGtechTR w wersji dochodowej będzie kontynuowana zgodnie z wynikami konsultacji publicznych, przy czym zasady kwalifikacji spółek do indeksu WIGtechTR będą standardem kwalifikacji dla innych indeksów typu sektorowego w przypadku ich powołania przez administratora.

GPW Benchmark informuje również, że po sesji giełdowej dnia 28 czerwca 2024 r. zaprzestanie publikowania Indeksu WIG-ESG w związku z brakiem zainteresowania rynkowego tym indeksem po wskazanej powyżej dacie zaprzestania opracowywania tego indeksu. Zapewnia jednak, że będzie czynił starania odnośnie wprowadzenia produktów uwzględniających czynniki ESG i cele transformacji energetycznej.

"Konsultacje publiczne dotyczące proponowanych zmian trwają do 10 marca 2024  r. Podsumowanie konsultacji publicznych zostanie przekazane do publicznej wiadomości niezwłocznie po ich zakończeniu i przyjęcia wyników przez Komitet Nadzorczy Wskaźników Referencyjnych Rynku Kapitałowego" -podsumowano.

Grupa kapitałowa GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)