Auto Partner miał 50,77 mln zł zysku netto, 77,62 mln zł zysku EBITDA w IV kw. 2023 r.

Warszawa, 11.04.2024 (ISBnews) – Auto Partner odnotował 50,77 mln zł skonsolidowanego zysku w IV kw. 2023 r. wobec 50,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 65,74 mln zł wobec 69,21 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 77,62 mln zł wobec 78,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 921,93 mln zł w IV kw. 2023 r. wobec 736,97 mln zł rok wcześniej.

W całym 2023 r. spółka miała 223,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 207,27 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 653,38 mln zł w porównaniu z 2 834,7 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 346,23 mln zł wobec 314,22 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Pomimo wysokiej bazy, w 2023 r. istotnie poprawiliśmy nasze najważniejsze wyniki. W konsekwencji rok 2023 okazał się dla naszej Grupy rekordowy pod wieloma względami, przede wszystkim w kwestii uzyskanych przychodów oraz wypracowanego zysku netto. Dodatkowo osiągnięte przez Grupę marże były na satysfakcjonującym poziomie, pomimo ubiegłorocznych wyzwań takich jak wysoka inflacja, presja na wynagrodzenia i wysokie stopy procentowe, które wpływały na koszty finansowe. Tym samym potwierdziliśmy, że nasza strategia działania oraz szeroka oferta produktowa umożliwiają nam utrzymywanie szybkiego tempa wzrostu. Nasze wewnętrzne przewagi wynikające z modelu biznesowego są także wspierane przez utrzymujący się bardzo dobry sentyment dla całej branży dystrybutorów części samochodowych" – skomentował prezes Aleksander Górecki, cytowany w komunikacie.

W 2023 r. Grupa Auto Partner odnotowała wzrost w swoich wynikach sprzedaży – zagranicznej (+29,6% do 1 827,2 mln zł) oraz krajowej (+28,1% do 1 826,2 mln zł). W strukturze geograficznej przychodów Grupy po 2023 roku zarówno rynek polski, jak i zagraniczny odpowiadały za 50% sprzedaży, podano także.

"Rośniemy zarówno w kraju, jak i poza Polską. Po raz kolejny nieco większą dynamikę wzrostu odnotowaliśmy w przypadku sprzedaży eksportowej, co jest zgodne z przyjętymi przez nas założeniami. Co ważne, stale widzimy sporą przestrzeń do dalszych wzrostów, zwłaszcza w kontekście rynków zagranicznych. Dlatego niezmiennie dążymy do dalszego intensyfikowania działalności eksportowej. W tym procesie istotną rolę odgrywa m.in. rosnąca przestrzeń magazynowa Grupy. Podpisaliśmy też umowę na wynajem kolejnych ok. 30 tys. m2 powierzchni komercyjnej w Zgorzelcu, co w przyszłości ułatwi nam dalsze zwiększanie działalności poza Polską" – skomentował wiceprezes Piotr Janta.

Grupa podkreśla, że utrzymuje niskie zadłużenie – wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec 2023 roku kształtował się na poziomie 1,2.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w całym 2023 r. wyniósł 221,03 mln zł wobec 210,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły szacunkowo 3,65 mld zł w 2023 r.

(ISBnews)