KE zatwierdziła maksymalny pułap pomocy publ. dla projektu Polenergii na 142,77 mln euro

Warszawa, 15.02.2024 (ISBnews) – Komisja Europejska (KE) wydała decyzję notyfikacyjną dotyczącą pomocy publicznej dla projektu H2Silesia realizowanego przez Polenergia H2Silesia – spółkę zależną Polenergii – w ramach IPCEI Hydrogen Hy2Infra (Important Projects of Common European Interest), podała Polenergia. Decyzja notyfikacyjna zatwierdziła maksymalny pułap pomocy publicznej dla projektu w wysokości 142,77 mln euro.

Decyzja notyfikacyjna nie oznacza przyznania spółce realizującej projekt dofinansowania na jego realizację. Decyzja o przyznaniu dofinansowania oraz określenie ostatecznej wysokości dofinansowania zapadnie na poziomie krajowym, zastrzeżono.

"Projekt realizowany przez spółkę celową emitenta – Polenergia H2Silesia sp. z o.o. Projekt zakłada budowę wielkoskalowej instalacji produkcji odnawialnego wodoru o mocy ok. 105 MW na potrzeby przemysłu ciężkiego i transportu zeroemisyjnego zlokalizowanej na Górnym Śląsku. Planowana instalacja będzie w stanie wyprodukować ok. 13 000 ton wodoru rocznie. Prenotyfikacja na poziomie krajowym dla H2Silesia w ramach IPCEI została uzyskana w kwietniu 2022 r." – czytamy w komunikacie.

Łączna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 218,36 mln euro, a maksymalna wysokość pomocy publicznej, zatwierdzona przez Komisję Europejską, może wynieść 142,77 mln euro, co odpowiada wysokości tzw. luki finansowej w projekcie. Kosztami kwalifikowanymi w projekcie są dostawa i montaż elektrolizerów, układu chłodzenia, podstacji elektrycznej, stacji uzdatniania wody, układu odtleniania i osuszania, sprężarek, magazynu wodoru oraz stacji jego dystrybucji wraz z przynależnymi instalacjami pomocniczymi, budynkami i układem drogowym oraz pracami przygotowawczymi, projektowaniem i rozruchem. Zarząd Polenergii przewiduje, że koszty kwalifikowane projektu ponad wartość dofinansowania ze środków publicznych zostaną pokryte ze środków i źródeł, takich jak m.in. kapitał własny i kredyt inwestycyjny, wskazano również.

Ostateczna realizacja projektu jest uzależniona od zewnętrznych kryteriów, takich jak zawarcie kontraktów zabezpieczających warunki dostaw wodoru, spełnienie odpowiednich kryteriów ekonomicznych oraz dostępność finansowania dla projektu, jak również podjęcie ostatecznej decyzji inwestycyjnej na podstawie powyższych danych i uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych.

Polenergia – notowana na GPW – jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. Wchodzi w skład indeksu mWIG40. Spółka miała 7,09 mld zł przychodów w 2022 r.

(ISBnews)