BIK: W rozwój Platformy ESG BIK zaangażowało się 17 organizacji rynku finansowego

Warszawa, 23.01.2024 (ISBnews) – Pierwsze banki podpisały umowy na dostęp do źródła danych ESG gromadzonych przez Biuro Informacji Kredytowej (BIK) na Platformie ESG BIK, a kolejne je finalizują. Od momentu uruchomienia projektu we wrześniu ub.r. w prace nad rozwojem platformy zaangażowało się 17 organizacji rynku finansowego, podało BIK.;

W listopadzie ub.r. pierwsze banki podpisały umowy na dostęp do bazy danych zgromadzonych na Platformie ESG BIK. To pierwszy etap rozwoju projektu, w którym uczestniczące banki już mogą korzystać z bazy danych zebranych z publicznie dostępnych raportów za rok 2022. Baza objęła ponad 165 podmiotów podlegających przeglądowi jakościowemu. Kolejne banki finalizują dostęp do bazy danych w ramach Platformy ESG BIK. W pierwszej kolejności rozwiązanie BIK będzie wspierać banki w realizacji złożonych wymogów ujawnień dostarczając dane potrzebne do kalkulacji wskaźnika Green Asset Ratio (GAR), podano.

Banki, będące źródłem finansowania gospodarki, w celu wdrożenia oraz właściwego wypełnienia obowiązków wynikających z Taksonomii, we współpracy z BIK, a także przy wsparciu zespołu ds. zrównoważonego rozwoju Deloitte, prowadzą prace nad Platformą w zakresie zbierania oraz wymiany danych z zakresu ESG. Uruchomiony przez BIK we wrześniu 2023 roku projekt Platformy ESG BIK odpowiada na potrzeby i zidentyfikowane przez banki ryzyka, mogące wpłynąć na jakość i proces gromadzenia obligatoryjnych informacji. Platforma ESG BIK to rozwiązanie, które ustanawia sektorowy standard w obszarze zarządzania i wymiany danych z obszaru ESG. Zapewnia wsparcie dla instytucji finansowych oraz firm w przygotowaniu do nowych obowiązków raportowania wskaźników z zakresu sustainable finance. 

"Z satysfakcją obserwuję, że wokół Platformy ESG sukcesywnie buduje się społeczność banków, będących zarówno beneficjentami, jak i uczestnikami rynkowego standardu raportowania wskaźników z zakresu sustainable finance. Podpisaliśmy już pierwsze umowy z bankami, w tym z największymi graczami na rynku. Obecnie uczestniczące banki już mogą korzystać z sektorowej bazy BIK zasilonej danymi za rok 2022, która w kolejnych latach będzie systematycznie uzupełniana i aktualizowana zarówno przez banki jak i firmy w procesie raportowania niefinansowego" – powiedział wiceprezes BIK Rafał Bednarek, cytowany w komunikacie.

"Banki wyraziły chęć korzystania z Platformy ESG BIK, która umożliwi nie tylko dostęp do bazy danych, ale także w dalszych fazach rozwoju do narzędzi analitycznych zakresie ESG. Nasz projekt cieszy się szerokim zainteresowaniem ze strony sektora bankowego, co dobrze rokuje na przyszłość i potwierdza jego istotność w kontekście bezpiecznej wymiany danych ESG" – dodał.

Koncepcja stworzenia Platformy – rozwiązania do gromadzenia, agregacji i zarządzania danymi dotyczącymi ESG zrodziła się w dialogu BIK z bankami, Związkiem Banków Polskich oraz w ramach partnerskiej współpracy z zespołem ds. zrównoważonego rozwoju Deloitte. To wkład na rzecz zrównoważonej transformacji biznesu, który obecnie stanowi efektywne wsparcie dla sektora bankowego w ramach raportowania ESG.

W kolejnym etapie rozwoju i docelowym kształcie rozwiązania, Platforma ESG BIK służyć ma także firmom w usprawnieniu procesu ubiegania się o finansowanie, gdyż nie będą musiały wielokrotnie wypełniać danych ESG w różnych bankach, w różnych układach, według różnych standardów.

"Z naszych analiz dotyczących ujawnień taksonomicznych zrealizowanych w grupie polskich spółek giełdowych wynika, że przedsiębiorstwa są we wstępnej fazie dostosowania organizacji do wypełniania obowiązków wynikających z regulacji ESG. Raportowane przez spółki dane taksonomiczne są często niespójne i nie odpowiadają wymogom wskazanym przez regulatora. Widoczna jest również potrzeba wsparcia w zrozumieniu kwestii zakresu raportowania oraz podejścia do analizy prowadzonych działalności pod kątem Taksonomii. Dlatego będziemy prowadzić działania edukacyjne dla firm, które chcą dowiedzieć się więcej o interpretacji kryteriów i gromadzeniu potrzebnych danych. Wraz z BIK kontynuujemy także warsztatowe spotkania z bankami, które sygnalizują pomysły na dodatkowe moduły platformy stworzone na potrzeby analizy ryzyk klimatycznych czy minimalnych gwarancji. Chcemy również poszerzać zakres merytoryczny platformy pod nadchodzące potencjalne wymogi ujawnień zrównoważonego rozwoju" – zaznaczyła Partnerka Deloitte, liderka zespołu ds. zrównoważonego rozwoju Irena Pichola.

Same banki również są poddawane rosnącym wymaganiom regulacyjnym i nadzorczym dotyczącym raportowania ESG zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym. Oprócz ujawnień sprawozdawczych dotyczących zrównoważonego rozwoju (CSRD) od 1 stycznia 2024 r., banki będą musiały uwzględnić kryteria ESG w swoich procesach nadzoru i oceny ryzyka, zgodnie z wytycznymi Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego (EBA), wskazano także.

(ISBnews)