TUW PZUW ma umowę z Nuclear Risk Insurers Europe dot. ubezpieczeń energetyki jądrowej

Warszawa, 05.12.2023 (ISBnews) – TUW PZUW podpisał umowę o strategicznej współpracy w ubezpieczeniach cywilnej energetyki jądrowej z Nuclear Risk Insurers Europe, podało Towarzystwo. Porozumienie zakłada przekazywanie wiedzy i doświadczeń oraz priorytetowe traktowanie TUW PZUW w relacjach biznesowych.

"To przełom. Otwieramy nowe perspektywy przed TUW PZUW i całą Grupą PZU, do której należymy. Chcemy stać się nie tylko pionierem, lecz także liderem w przyszłościowej dziedzinie ubezpieczeń energetyki jądrowej w Polsce. Dlatego korzystamy z najlepszych doświadczeń. Współpraca z Nuclear Risk Insurers Europe (NRIE) i jego macierzystą spółką Nuclear Risk Insurers (NRI) pozwoli nam zdobyć ekspercką wiedzę i wypracować własne know-how" – powiedział prezes TUW PZUW Rafał Kiliński, cytowany w komunikacie.

Umowa dotyczy rozwijania kompetencji w zakresie oceny ryzyka, underwritingu i zarządzania ubezpieczeniami cywilnych instalacji jądrowych oraz prewencji, obsługi szkód i odpowiedzialności cywilnej za szkody jądrowe. Zapewnia TUW PZUW wsparcie zagranicznych fachowców, a także możliwość udziału w praktykach i szkoleniach. Zakłada też współpracę biznesową na zagranicznych rynkach, podano

"NRIE i jego macierzysta spółka NRI mają długą tradycję wspierania krajów w tworzeniu pooli ubezpieczeniowych zapewniających finansowe bezpieczeństwo cywilnemu przemysłowi jądrowemu. Naszym ostatnim przedsięwzięciem był udział w tworzeniu jądrowego poolu ubezpieczeniowego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Czujemy dumę i cieszymy się, że  możemy współpracować z PZUW, teraz i w nadchodzących latach, nad stworzeniem tego typu porozumienia ubezpieczeniowego w Polsce" – powiedział dyrektor zarządzający NRI i dyrektor wykonawczy NRIE Mark Popplewell.

Umowa dotyczy rozwijania kompetencji w zakresie oceny ryzyka, underwritingu i zarządzania ubezpieczeniami cywilnych instalacji jądrowych oraz prewencji, obsługi szkód i odpowiedzialności cywilnej za szkody jądrowe. Zapewnia TUW PZUW wsparcie zagranicznych fachowców, a także możliwość udziału w praktykach i szkoleniach. Zakłada też współpracę biznesową na zagranicznych rynkach.

W ubezpieczeniach elektrowni jądrowych światową praktyką jest tworzenie specjalistycznych pooli ubezpieczeniowych, a więc porozumień, w ramach których krajowi ubezpieczyciele łączą się, aby oferować cywilnemu przemysłowi nuklearnemu w danym kraju ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej. Jedną z pierwszych takich inicjatyw był NRI, który powstał w 1956 roku w Wielkiej Brytanii jako British Insurance (Atomic Energy) Committee. Celem TUW PZUW, NRIE i NRI jest powielenie tego modelu w najbliższych latach w Polsce, podano także.

NRI jest liderem w ubezpieczeniach cywilnej energetyki jądrowej na świecie. Dostarcza specjalistyczne rozwiązania w zakresie szkód majątkowych, awarii maszyn, przerw w działalności gospodarczej oraz odpowiedzialności cywilnej dla ponad 300 cywilnych instalacji jądrowych na świecie.

TUW PZUW to największe towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. Obejmuje ochroną ubezpieczeniową największe przedsiębiorstwa, w tym z branży energetycznej.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów wyniosła 436,12 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

(ISBnews)