Francja wprowadza obowiązek kompostowania bioodpadów

obowiązek kompostowania

Od 1 stycznia 2024 roku we Francji obowiązuje nowe prawo, które nakłada na wszystkich obywateli obowiązek segregacji bioodpadów. To oznacza, że każde gospodarstwo domowe musi posiadać specjalny pojemnik na odpady organiczne, takie jak resztki jedzenia, obierki warzyw i owoców, fusy z kawy, zwiędłe kwiaty czy trawa. Celem tego rozwiązania jest ograniczenie ilości odpadów trafiających na składowiska lub do spalarni, które są źródłem emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza. Zamiast tego, bioodpady mają być poddawane recyklingowi, czyli przetwarzane na kompost lub biogaz, które mogą być wykorzystane jako nawóz lub źródło energii.

Jak podaje Ministerstwo Ekologii, bioodpady stanowią jedną trzecią odpadów resztkowych Francuzów. Obecnie tylko jedna trzecia francuskich gospodarstw domowych posiada pojemnik na kompost. Dlatego od 2012 roku prawo zobowiązuje do segregacji bioodpadów wszystkie podmioty, które produkują lub przechowują duże ilości bioodpadów, takie jak firmy zajmujące się zagospodarowaniem terenów zielonych, supermarkety, przemysł rolno-spożywczy, stołówki itp. Od 2024 roku to prawo dotyczy wszystkich, niezależnie od ilości wytwarzanych bioodpadów.

Obowiązek kompostowania: różne opcje dla mieszkańców

W zależności od miejsca zamieszkania, Francuzi mają do wyboru kilka opcji. Pierwsza z nich to kompostowanie indywidualne, czyli utworzenie własnego kompostownika w ogrodzie lub na balkonie. Jest to najprostszy i najtańszy sposób na pozbycie się bioodpadów, ponieważ nie wymaga dodatkowych kosztów ani transportu. Kompost można następnie wykorzystać do nawożenia roślin lub podzielić się nim z sąsiadami.

Druga opcja to kompostowanie zbiorowe, czyli udział w lokalnym projekcie kompostowania prowadzonym przez stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe, szkoły, ogrody społeczne itp. Jest to sposób na zaangażowanie się w działania na rzecz ochrony środowiska i integrację społeczną. Trzecia opcja to oddanie bioodpadów do specjalnych pojemników lub punktów zbiórki, które są następnie odbierane przez służby komunalne lub prywatne firmy. Bioodpady są wtedy transportowane do zakładów metanizacji lub kompostowania przemysłowego, gdzie są przetwarzane na biogaz lub kompost wysokiej jakości. Czwarta opcja to wykorzystanie specjalnych urządzeń do kompostowania domowego, które są dostępne na rynku. Są to np. niewielkie kompostowniki elektryczne, które przyspieszają proces rozkładu bioodpadów i redukują ich objętość. Niektóre z nich mają nawet funkcję produkcji biogazu, który można wykorzystać do gotowania.

Obowiązek kompostowania we Francji jest częścią szerszej strategii na rzecz zmniejszenia ilości odpadów i zwiększenia ich odzysku. Jest to również sposób na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i poprawę jakości gleby. Dla mieszkańców Francji jest to okazja do zmiany nawyków konsumpcyjnych i zaangażowania się w działania na rzecz ochrony środowiska. Kompostowanie jest proste, tanie i korzystne dla wszystkich.

Według Komisji Europejskiej odpady żywnościowe są odpowiedzialne za około 16 procent całkowitych emisji z systemu żywnościowego UE. Według ONZ, na całym świecie straty i marnotrawstwo żywności generują rocznie około 8 procent wszystkich emisji powodowanych przez człowieka.

Zobacz film „Segregacja do brązowego pojemnika”