Raen zdecydował o odwołaniu prognoz na lata 2023-2025 w zw. z planowaną emisją akcji

Warszawa, 02.01.2024 (ISBnews) – Raen zdecydował o odwołaniu prognoz finansowych przedstawionych w Strategii Rozwoju Spółki obejmującej lata 2023-2025, zaprezentowanej w maju 2023 r., podała spółka. Odwołanie prognoz związane jest z planowaną emisją nowych akcji w drodze oferty publicznej na podstawie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii J, pozbawienia wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii J.

Podjęcie decyzji w sprawie emisji planowane jest na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 30 stycznia 2024 r. Spółka nie planuje zamieszczenia prognoz w prospekcie, który zostanie sporządzony w związku z planowaną ofertą publiczną, podano także.

Raen (dawniej PunkPirates) prowadzi działalność w sektorze energy tech. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW.

(ISBnews)