Moody’s podniósł ratingi Energi do Baa1 z Baa2, perspektywa zmieniona na stabilną

Warszawa, 22.12.2023 (ISBnews) – Moody's Investors Service podwyższył długoterminową ocenę ratingową w walucie krajowej dla Energi do Baa1 z Baa2, jednocześnie podwyższyła rating dla niepodporządkowanego niezabezpieczonego długu w walucie obcej oraz dla programu średnioterminowych euroobligacji (EMTN) wyemitowanych przez spółkę zależną Energa Finance AB (publ) do Baa1 – z Baa2, podała spółka. Perspektywa dla wszystkich tych ratingów została zmieniona na stabilną z pozytywnej.

"Podwyższenie ratingów jest odzwierciedleniem głębszej integracji spółki z jej akcjonariuszem strategicznym – Orlen S.A., który posiada wyższy rating (A3 z perspektywą stabilną). Agencja oczekuje, że Orlen będzie w dalszym ciągu udzielał spółce wsparcia, co pozytywnie wpłynie na jakość jej profilu kredytowego" – czytamy w komunikacie.

Moody's uważa, że Grupa Energa poprzez koncentrację działalności przede wszystkim na dystrybucji energii elektrycznej oraz w coraz większym stopniu na odnawialnych źródłach energii, będzie odgrywać coraz ważniejszą rolę w realizacji strategii Grupy Orlen, podano także.

Agencja wskazuje, że ratingi Baa1 nadal odzwierciedlają ogólny niski profil ryzyka biznesowego spółki, biorąc pod uwagę, że przeważająca część dochodów grupy pochodzi z regulowanej działalności dystrybucyjnej energii elektrycznej, dodano.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej Orlen.

(ISBnews)