Mo-Bruk ma umowy na zagospodarowanie odpadów w Warszawie za maks. 8,38 mln zł netto

Warszawa, 15.12.2023 (ISBnews) – Mo-Bruk podpisał dwie umowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w Warszawie na zagospodarowanie odpadów wytworzonych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów "Kampinoska" powstałych w wyniku przetwarzania odpadów wielkogabarytowych, podała spółka. Odpady zostaną zagospodarowane w należącym do spółki Zakładzie Produkcji Paliw Alternatywnych w Karsach. Umowy będą obowiązywać do 31 stycznia 2025 r. Maksymalne łączne wynagrodzenie spółki wyniesie 8 383 800 zł netto (tj. 9 054 504 zł brutto).

Mo-Bruk w 2012 roku przeniósł się z NewConnect na rynek główny warszawskiej giełdy; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jego głównym biznesem jest gospodarka odpadami – zestalanie odpadów, produkcja paliwa alternatywnego i spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 243,39 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)