Enea zakontraktowała co najmniej 1 216,94 MW obowiązku mocowego w aukcji na 2028

Warszawa, 14.12.2023 (ISBnews) – Grupa Enea zakontraktowała łącznie co najmniej 1 216,936 MW obowiązku mocowego dla swoich jednostek w wyniku aukcji głównej rynku mocy na rok 2028, podała spółka. Cena zamknięcia aukcji, która zakończyła się w rundzie 6, mieści się w przedziale od 226,36 zł/kW/rok do 264,05 zł/kW/rok. Portfel umów mocowych grupy kapitałowej Enea został uzupełniony o 1 216,936 MW, w ramach odnowionych kontraktów jednorocznych i obecnie wynosi nie mniej niż 2 131,936 MW na rok 2028.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)