BGK: Oferta wspierająca zrównoważone inwestycje jest skierowana przede wszystkim do MŚP

Warszawa, 28.12.2023 (ISBnews) – Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) kieruje ofertę Finansowanie wspierające zrównoważone inwestycje przede wszystkim do podmiotów z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które mogły nie mieć jeszcze styczności z systematyką zrównoważonego rozwoju (taksonomią UE), poinformował ISBnews dyrektor programu "Rozwój przemysłu" w BGK Marcin Terebelski. Oferta jest dostępna do końca 2024 r., bez limitu środków dla programu.

"Ofertę Finansowanie wspierające zrównoważone inwestycje przygotowaliśmy przede wszystkim dla podmiotów z segmentu małych i średnich spółek, które mogły nie mieć jeszcze styczności z systematyką zrównoważonego rozwoju (taksonomią UE). Wiemy, że wiele tych podmiotów prowadzi działalność, która już kwalifikuje się do systematyki. Jednak ze względu na swój rozmiar lub formę działalności nie są zobowiązani do analizy zgodności z taksonomią poprzez raportowanie. Jeżeli chcą ją potwierdzić, powinni zbadać swoje operacje pod kątem spełnienia technicznych kryteriów. Powinni również potwierdzić spełnienie zasady 'nie wyrządzaj poważanej szkody pozostałym celom środowiskowym' oraz udokumentować spełnienie minimalnych gwarancji społecznych lub tych dotyczących ładu korporacyjnego" – powiedział ISBnews Terebelski.

"Na potrzeby naszej oferty wybraliśmy jedno z kryteriów technicznych dla każdego z 16 rodzajów inwestycji. Dzięki temu podmioty ubiegające się o skorzystanie z Finansowania wspierającego zrównoważone inwestycje muszą zapoznać się z wybranymi podstawami taksonomii. A to, mamy nadzieję, powinno przekładać się na budowanie świadomości wśród spółek o zagadnieniach związanych z taksonomią" – dodał.

Bank wskazał 16 rodzajów projektów, m.in.: zakup pojazdów transportu miejskiego, inwestycje w sieć wodnokanalizacyjną, budowa i modernizacja instalacji do odzysku fosforu, zakup pojazdów do selektywnego zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych przed przetworzeniem oraz budowa i montaż instalacji fotowoltaicznej.

"Żaden z 16 typów inwestycji nie jest preferencyjny. Wspieramy inwestycje zrównoważone, które wnoszą wkład w osiągniecie celów środowiskowych i klimatycznych" – podkreślił dyrektor.

Wyjaśnił, że kredyty udzielane z oferty Finansowanie wspierające zrównoważone inwestycje muszą spełniać kryteria określone w naszych procedurach kredytowych, w tym dotyczące udziału własnego. Bank określa go indywidualnie dla danego finansowania. Bierze pod uwagę m.in. parametry kredytobiorcy, danej transakcji, czy proponowanego zabezpieczenia.

"W ofercie Finansowanie wspierające zrównoważone inwestycje nie ma limitu środków. Obowiązują, natomiast, standardowe limity dla działalności kredytowej BGK, w tym limit koncentracji oraz limit zaangażowania dla danej branży" – wskazał też Terebelski.

Oferta jest finansowana ze środków własnych BGK i obowiązuje od grudnia tego roku do końca 2024 r.

"Oferta Finansowanie wspierające zrównoważone inwestycje dotyczy finansowania w postaci kredytu inwestycyjnego na realizację projektu spełniającego określone przez nas kryteria. Klient BGK może również skorzystać z finansowania w postaci tańszego kredytu obrotowego na VAT powiązanego z daną inwestycją" – zaznaczył też dyrektor.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju, jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne.

(ISBnews)