Tygodniowy przegląd informacji z sektora OZE i e-mobilności

Warszawa, 12.02.2024 (ISBnews) – Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) e-mobilności z okresu 5-9 lutego.

RYNEK OZE

Ceny energii: Zanim ceny energii spadną do stabilnego niskiego poziomu, minie ponad dekada, a europejskie firmy będą musiały znaleźć sposoby na utrzymanie konkurencyjności do tego czasu, ocenia Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) w raporcie dotyczącym inwestycji.

Emisje przemysłowe: Komisja Europejska wezwała Polskę do pełnej transpozycji dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (dyrektywa 2010/75/UE), podała Komisja.

Czyste powietrze: Program "Czyste powietrze" działa płynnie, ubiegłoroczne zaległe dotacje zostały wypłacone, a obecnie uruchamiane jest dalsze jego finansowanie, poinformowała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Ograniczenie emisji: Komisja Europejska przyjęła komunikat w sprawie zarządzania emisjami w przemyśle, w którym przedstawiono szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób technologie te mogłyby przyczynić się do ograniczenia emisji o 90% do 2040 r. i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r., podała Komisja.

Ograniczenie emisji: Komunikat Komisji Europejskiej, w którym zaleciła ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 90% do 2040 r. jest otwarciem debaty publicznej, a nie wiążącym dokumentem prawnym. Jego opublikowanie nie oznacza konieczności realizacji propozycji w nim zawartych. Polska nie ustala dziś celu redukcji emisji na 2040 r., podało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Transformacja energetyczna: Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, polski program pomocy państwa o wartości 300 mln euro, przeznaczony na wsparcie pracowników dotkniętych zamykaniem elektrowni opalanych węglem kamiennym i brunatnym oraz kopalni węgla brunatnego, podała Komisja. Program będzie realizowany przez 10 lat, do lutego 2034 r. Po upływie tego okresu Polska może zwrócić się o przedłużenie programu.

Kontrakty cPPA: Od początku 2018 do października 2023 r. podpisano w Polsce ok. 63 umów cPPA, wynika z raportu RE-Source Poland Hub i DWF "Rynek cPPA w Polsce". Zwiększa się również całkowity wolumen energii w zawieranych umowach – wynosi on ok. 5,2 TWh/rok. Stanowi to kilka procent zapotrzebowania na energię elektryczną w kraju. Tymczasem Qair podpisał 10-letni kontrakt cPPA z fizyczną dostawą energii do sieci sklepów sportowych Decathlon w Polsce. Umowa, która weszła w życie z początkiem 2024 roku, przewiduje dostawę energii z odnawialnych źródeł oraz gwarancji pochodzenia na poziomie kilkunastu GWh rocznie.

Moce wytwórcze: Do 2036 r. przybędzie m.in. 9,7 GW nowych mocy zainstalowanych w technologiach gazowych, 5,7 GW w fotowoltaice, a także 0,7 GW w wiatrakach na lądzie, szacuje Urząd Regulacji Energetyki (URE) na podstawie planów inwestycyjnych.

E-MOBILNOŚĆ: POJAZDY

Nowe samochody: Liczba rejestracji nowych samochodów osobowych wzrosła o 13,2% r/r do 475 tys. pojazdów, w tym nowych pojazdów z napędami alternatywnymi – o 35,4% r/r do 217,6 tys. w 2023 roku, wynika z raportu KPMG w Polsce i Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) pt. "Branża motoryzacyjna. Edycja Q1/2024". Lepsze wyniki notują również fabryki motoryzacyjne w Polsce, w których w br. wyprodukowano 612,9 tys. pojazdów, tj. o 26,7% więcej r/r.

Nowe samochody: Ponad połowa Polaków planujących zakup nowego samochodu chce wybrać auto innej marki niż posiada obecnie, a trzy czwarte polskich konsumentów jest gotowych zapłacić za następny samochód nie więcej niż 150 tys. zł, wynika z raportu "2024 Global Automotive Consumer Study", przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte. Wzrósł także – o 10 pkt proc. do 52% – odsetek badanych, którzy chcą kupić samochód spalinowy, a nie elektryczny.

Nowe samochody: Samochody bateryjne zachowują po trzech latach użytkowania i przejechaniu 60 tys. km 38,4% swojej pierwotnej wartości w porównaniu ze średnią dla wszystkich rodzajów napędów sięgającą 53,3%, wynika z danych firmy Autovista24, cytowanych przez "Rzeczpospolitą".

E-MOBILNOŚĆ: INFRASTRUKTURA

Punkty ładowania: Liczba punktów ładowania samochodów elektrycznych w Polsce powinna zbliżyć się do 10 tys. na koniec 2024 roku, w porównaniu do ponad 5,9 tys. na koniec 2023 roku, szacuje dyrektor generalny Powerdot w Polsce Grigoriy Grigoriev.

ROZWÓJ BIZNESU

Sunly: Estońska firma Sunly pozyskała od mBanku 273 mln zł kredytu na budowę na terenie Polski farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 98 MW, podała spółka. W roku 2023 firma oddała do użytku w Rzezawie (woj. małopolskie) jedną z największych farm w Polsce o mocy 60 MW. Jej budowa została zrefinansowana w ramach tej transakcji, razem ze wszystkimi aktywami operacyjnymi Sunly.

mBank: Planuje dostarczyć 10 mld zł zielonego finansowania (na odnawialne źródła energii, dekarbonizację, gospodarkę obiegu zamkniętego, elektromobilność itp.) do końca 2025 r., podał bank. Z tego 5 mld zł ma pochodzić od banku a, 5 mld zł z innych źródeł, jak konsorcja i emisje zielonych obligacji dla klientów.

Grenevia: Famur z Grupy Grenevia podjął decyzję o utworzeniu oddziału Famur Gearo, podała spółka. Oddział powstał na bazie zasobów i aktywów Famur Machinery mieszczącego się w katowickich Piotrowicach i skupia wszystkie działania prowadzone w zakresie rozwiązań dla energetyki wiatrowej oraz produkcji przekładni przemysłowych.

Shell: Uruchomił pierwsze szybkie ładowarki Shell Recharge w Polsce na trzech stachach Shell: w Trzciance i Sękocinie Starym (woj. mazowieckie) oraz w Radomsku (woj. łódzkie), podała spółka. W najbliższych miesiącach planowane jest dodanie kolejnych 13 ładowarek, a do końca 2027 roku firma planuje uruchomić 75 ultraszybkich ładowarek ze 150 punktami ładowania.

Tauron: Wydał 2,77 mld zł na sieci elektroenergetyczne w 2023 r., podała spółka. Na wszystkich poziomach napięć zostało zrealizowanych ok. 70 tysięcy zadań inwestycyjnych. W 2024 r. planowane jest zwiększenie wydatków do 3 mld zł; środki te przeznaczone zostaną głównie na przyłączenie do sieci nowych klientów.

BOŚ: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaakceptował wniosek Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) o zwiększenie puli środków na dofinansowanie leasingu pojazdów zeroemisyjnych o dodatkowe 100 mln zł, podał bank. W sumie łączny budżet na pokrycie wkładu własnego klientów starających się o leasing wzrósł do 600 mln zł.

Auchan Polska: Firma podpisała umowy gwarantujące zaopatrzenie sklepów sieci w energię solarną o łącznym wolumenie blisko 139 GWh rocznie. Energia pochodzić będzie z polskich farm fotowoltaicznych firmy GoldenPeaks Capital, z którą sieć zawarła 12-letnią umowę zakupu energii (PPA), a także z własnych instalacji fotowoltaicznych Auchan, realizowanych we współpracy z firmą Helexia. Obie inwestycje w skali jednego tylko roku pozwolą ograniczyć emisję CO2 o 88tys. ton. Obecnie sklepy Auchan w Polsce w 100% zaopatrywane są w energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych, nabywaną u autoryzowanych dostawców wraz z gwarantującym jej pochodzenie certyfikatami. Najnowsze inwestycje w energię fotowoltaiczną służyć mają osiągnięciu niezależności energetycznej Auchan i zapewnieniu stałego, stabilnego cenowo dostępu do zielonej energii i optymalizacji jej kosztów, podkreślono.

EIT InnoEnergy: Dzięki innowacyjnym technologiom, umożliwiającym budowę lekkich pojemników z tworzyw sztucznych, Nesetten ma szansę upowszechnić stosowanie bio-LNG i LNG także przez klientów indywidualnych i małe firmy. Zaangażowanie kapitałowe i wsparcie ze strony EIT InnoEnergy umożliwią firmie dalszy dynamiczny rozwój.

Arval: W 2023 roku Arval Service Lease Polska kontynuował dynamiczny wzrost, zwiększając flotę wynajmowanych pojazdów w Polsce do 72,8 tys. sztuk (wzrost o 10% r/r), z czego 3150 aut to pojazdy w pełni elektryczne. Tym samym Arval umocnił się na pozycji lidera polskiego rynku Car Fleet Management (CFM) z udziałem na poziomie ponad 23%.

Danfoss: Danfoss podpisał porozumienie z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy, Metrem Warszawskim, Ambasadą Królestwa Danii w Polsce i Grupą Rambøll. Pierwszym krokiem publiczno-prywatnej współpracy będzie realizacja do 2025 r. studium wykonalności ponownego wykorzystania ciepła odpadowego z systemu Warszawskiego Metra do ogrzewania budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Studium zostanie przeprowadzone ze środków duńskiego funduszu eksportowego w ramach programu Green Accelerator i udostępnione Miastu Stołecznemu Warszawa. Według szacunków, w tunelach metra marnuje się łącznie 62 GWh ciepła rocznie. Jest to równowartość rocznego zapotrzebowania na ciepło dla ponad 14 000 osób mieszkających w Warszawie.

KONTRAKTY I WDROŻENIA

Energa: Energa Wytwarzanie – spółka zależna Energi z Grupy Orlen – sfinalizowała projekt polegający na budowie 5 małych instalacji PV o mocy do 1 MW każda, zlokalizowanych w województwach: warmińsko-mazurskim (farmy PV Samolubie I i II oraz PV Pierzchały), kujawsko-pomorskim (PV Czernikowo+) oraz wielkopolskim (PV Przykona), podała spółka.

Statkraft: Podpisał 10-letnią umowę PPA na odbiór 20 GWh energii odnawialnej z farmy fotowoltaicznej Better Energy w Krapkowicach, podały spółki. Podłączona do sieci inwestycja może wytwarzać 30 GWh energii odnawialnej rocznie.

Stoen Operator: Realizuje kolejną inwestycję i wyposaża swoje zespoły terenowe w auta elektryczne. Pojazdy Renault Kangoo z napędem elektrycznym będą służyły zespołom zabezpieczeń i telemechaniki oraz pogotowia energetycznego Stoen Operator. Będą z nich korzystać także serwisanci operatora, którzy w stolicy prowadzą wymianę liczników energii elektrycznej.

Źródła: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews)