Unipetrol z Grupy Orlen buduje instalację odzysku ciepła w Kralupach za ok. 100 mln zł

Warszawa, 05.12.2023 (ISBnews) – Unipetrol z Grupy Orlen buduje instalację odzysku ciepła w zakładzie produkcyjnym w Kralupach nad Wełtawą, podał Orlen. Projekt o wartości ok. 0,5 mld czeskich koron (ok. 100 mln zł) jest częścią działań na rzecz osiągnięcia przez Grupę Orlen neutralności emisyjnej do 2050 roku.

Inwestycja umożliwi poprawę efektywności energetycznej rafinerii – ciepło gazów spalinowych, które do tej pory uchodziło do atmosfery, zostanie wykorzystane do podgrzewania wody na potrzeby procesów technologicznych. Pozwoli to zaoszczędzić do 5 MW energii cieplnej na godzinę. W instalacji zostaną wykorzystane rozwiązania opracowane przez inżynierów z Orlen Unipetrol, podano.

"Orlen, jako lider transformacji energetycznej w Europie Środkowej, podejmuje konkretne działania, aby zmniejszyć wpływ swojej działalności na środowisko naturalne. Budowa jednostki odzysku ciepła w rafinerii w czeskich Kralupach przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej zakładu, co nie tylko zapewni korzystny efekt ekologiczny, ale także ograniczy koszty jego funkcjonowania. W ramach inwestycji zostanie wykorzystana unikatowa technologia polimerowych wymienników ciepła, będąca autorskim rozwiązaniem Orlen Unipetrol. Badania i rozwój w obszarze zielonych technologii będzie istotnym elementem rozwoju koncernu w kolejnych latach, przyczyniając się do realizacji strategicznych celów i aspiracji Grupy" – powiedział prezes Orlenu Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Inwestycja w rafinerii w Kralupach polega na budowie instalacji odzysku ciepła z gazów spalinowych powstających m.in. przy okazji procesu destylacji ropy naftowej. Orlen Unipetrol wykorzysta tę energię do ponownego podgrzania wody kotłowej, z której produkowana jest para napędzająca najważniejsze urządzenia instalacji krakingu katalitycznego w rafinerii w Kralupach.

"Poprawa efektywności energetycznej to jeden ze strategicznych celów Orlen Unipetrol i niezbędny krok w kierunku osiągnięcia przez Grupę Orlen neutralności emisyjnej w 2050 r. Do 2030 roku planujemy wydać na projekty związane z ograniczaniem emisji CO2 i poprawą efektywności wykorzystania energii ok. 30 mld koron (ok. 5,3 mld zł). Inwestycja w instalację odzysku ciepła z gazów spalinowych należy do kluczowych inicjatyw spółki" – dodał członek zarządu Grupy Orlen Unipetrol Maciej Romanów.

Grupa Orlen Unipetrol jest największą firmą rafineryjno-petrochemiczną w Czechach. Od 2005 r. jest częścią Grupy Orlen. Zajmuje się przerobem ropy naftowej oraz produkcją, dystrybucją i sprzedażą paliw samochodowych oraz produktów petrochemicznych – w szczególności tworzyw sztucznych i nawozów sztucznych.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos  oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 277,56 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

(ISBnews)