BGK: Województwo mazowieckie przekaże 360 mln zł na rozwój firm i OZE

Warszawa, 05.12.2023 (ISBnews) – Województwo mazowieckie przekaże 360 mln zł (w tym 271 mln zł to środki UE) na rozwój mazowieckich przedsiębiorstw oraz odnawialne źródła energii, środkami będzie zarządzał Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), podał bank.

"Zarząd województwa mazowieckiego podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (FEM 2021-2027) na kwotę ponad 360 mln zł. Na podstawie tej umowy będą udzielane preferencyjne pożyczki ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Pula środków wraz ze współfinansowaniem krajowym wynosi około 245 mln zł (w tym ponad 186 mln zł ze środków UE) na pożyczki w zakresie rozwoju przedsiębiorstw oraz około 115 mln zł (w tym 85 mln zł ze środków EU) na odnawialne źródła energii. BGK zgodnie z warunkami umowy wybierze partnerów finansowych, którzy będą udzielać pożyczek bezpośrednio zainteresowanym podmiotom" – czytamy w komunikacie.

Jak wskazał dyrektor zarządzający Pionem Funduszy Europejskich BGK Paweł Chorąży, "niskooprocentowane pożyczki to dla firm szansa na rozwój i zwiększenie konkurencyjności".

"Warto dodać, że w nowej perspektywie pieniądze z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza trafią również na inwestycje w odnawialne źródła energii, a to z kolei oznacza zrównoważony rozwój i oszczędności na przyszłość" – powiedział Chorąży, cytowany w komunikacie.

Ze środków unijnych będzie finansowana budowa i rozbudowa instalacji odnawialnych źródeł energii elektrycznej i ciepła wraz z infrastrukturą powiązaną, czyli z magazynami energii i ciepła oraz przyłączeniem do sieci, podano także.

BGK to polski bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju, jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. Bank współpracuje z biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi, odpowiada na potrzeby gospodarcze oraz podejmuje szereg inicjatyw promujących zrównoważony rozwój. BGK ma swoje przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie. BGK wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza, który inwestuje w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w krajach regionu Trójmorza.

(ISBnews)