Tygodniowy przegląd informacji z sektora OZE

Warszawa, 04.12.2023 (ISBnews) – Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) z okresu 27 listopada-1 grudnia.

RYNEK OZE

Farmy wiatrowe: Możliwe są różne scenariusze dotyczące tego, co wydarzy się z częścią poselskiego projektu nowelizacji ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej dotyczącą liberalizacji budowy wiatraków oraz wprowadzającą zasadę ochrony akustycznej dla terenów zabudowanych, poinformował wiceprzewodniczący Polska 2050 Michał Kobosko.

Inwestycje w OZE: Polska awansowała o dwa miejsca i zajęła 15. pozycję w rankingu EY RECAI dotyczącym atrakcyjności państw dla inwestorów w odnawialne źródła energii (OZE), głównie dzięki morskim farmom wiatrowym, podał EY. Na rynku PPA Polska utrzymała 10. miejsce.

Opłata OZE: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) opublikował wysokość stawki opłaty OZE na 2024 rok, która jest ujmowana na rachunkach za energię elektryczną. Drugi rok z rzędu stawka opłaty będzie miała wartość 0 zł, podał Urząd.

Wsparcie odbiorców energii: Projekt nowelizacji ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych, zakładający liberalizację budowy wiatraków oraz wprowadzający zasadę ochrony akustycznej dla terenów zabudowanych trafił do Sejmu.

Wsparcie odbiorców energii: Projekt nowelizacji ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych, który zakłada przywrócenie od 1 lipca 2024 r. 100-proc. obliga giełdowego dla rynku energii trafił do Sejmu. Projekt złożyła grupa posłów Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050-Polskiego Stronnictwa Ludowego i Nowej Lewicy.

Gazy odnawialne: Rada UE i Parlament Europejski osiągnęły tymczasowe porozumienie polityczne w sprawie dyrektywy ustanawiającej wspólne zasady dotyczące rynków wewnętrznych gazów odnawialnych i gazów ziemnych oraz wodoru, podała Rada.

Transformacja energetyczna: Aby pomóc gospodarstwom domowym o niższych dochodach w poradzeniu sobie z kosztami zielonej transformacji, 65% polskich respondentów byłoby skłonnych płacić większy podatek dochodowy, wynika z szóstej edycji ankiety Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) dotyczącej klimatu. 51% zgodziłoby się zapłacić dodatkowe 1-2% swojego dochodu, a 13% zaakceptowałoby dodatkowe 5-10%.

Transformacja energetyczna: Luka w finansowaniu transformacji energetycznej w latach 2031-2040 może wynieść 8,2% PKB lub 19,4% wolumenu kredytu w polskich sektorze bankowym na koniec 2022 r., ocenił Credit Agricole Bank Polska. Ekonomiści wskazują, że dokument PEP2040 sygnalizuje, iż inwestycje w transformację energetyczną będą dynamizowały wzrost inwestycji ogółem i wzrost gospodarczy, począwszy od 2025 r.

Farmy wiatrowe: "Stanowisko branży wiatrowej jest jasne i nie zmienia się – nie postulujemy i nie będziemy postulować o możliwość korzystania z instytucji celu publicznego dla lokalizacji farm wiatrowych. Te uproszczenia są przeznaczone dla infrastruktury energetycznej zapewniającej przesył energii elektrycznej i ciepła w Polsce. Nie ma potrzeby aby inwestycje w farmy wiatrowe korzystały ze specjalnych praw zarezerwowanych do tego dokładnie dobranego katalogu inwestycji. Zależy nam na pełnym procesie planistyczny m z poszanowaniem strony społecznej i lokalnych społeczności" – powiedział prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW) Janusz Gajowiecki. "Postulowaliśmy i postulujemy o wprowadzenie minimalnej odległości 500 m od zabudowy mieszkalnej jako wypracowanego wcześniej kompromisu z szerokim gronie interesariuszy samorządowym i ekologicznym. Szczegółowo weryfikowana kwestia oddziaływania akustycznego w projekcie Tuska i Hołowni stanowi jeszcze lepsze zabezpieczenie interesów lokalnych społeczności. Dziś nowoczesne turbiny wiatrowe ze względu na odziaływanie akustyczne nie będą lokalizowane bliżej niż 500 m od domów. Kierowanie się parametrem hałasu farmy wiatrowej oznaczać będzie w praktyce realizację inwestycji na poziomie 500-700m, czyli z zachowaniem już wcześniej wypracowanego kompromisu" – dodał.

Offshore: Offshore to strategiczny obszar nowej energetyki i właśnie dlatego państwowe firmy powinny mieć w nim udział. Jednak to otwartość na międzynarodowe partnerstwa gwarantuje sukces realizacji inwestycji oraz rozwój całej gospodarki w oparciu o lokal content – to najważniejsze wnioski z debaty "Korzyści z rozwoju morskich farm wiatrowych – offshore jako szansa dla gospodarki i społeczeństwa", w której wzięli udział przedstawiciele branży oraz politycy. Dyskusja odbyła się w ramach Konferencji Offshore Wind Poland 2023 w Warszawie, organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

SPÓŁKI OZE

Raen: Odnotował 2,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 0,11 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

EDF: Francuski koncern energetyczny EDF oraz sześć polskich firm: Chemar Rurociągi, EthosEnergy, Euro-Weld, Finow Polska, Hitachi Energy i Polna zawarły porozumienia o współpracy, podał koncern. Celem EDF jest rozwój partnerstwa przemysłowego i budowa europejskiego łańcucha dostaw w ramach renesansu sektora energetyki jądrowej.

DB Energy: Odnotowało 0,83 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2023/2024 (lipiec-wrzesień 2023) wobec 0,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

PGF: Polska Grupa Fotowoltaiczna (PGF) odnotowała 6,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 16,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Columbus Energy: Odnotował 16,08 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 22,39 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Danone: Grupa spółek Danone w Polsce zrealizowała strategię ESG w pełnym zakładanym zakresie i wygenerowała łącznie 3,597 mld zł wartości dodanej do polskiej gospodarki w 2022 r. – pomimo wyzwań związanych z pandemią Covid-19, wybuchem wojny i inflacją – co przełożyło się m.in. na utrzymanie 15 tys. miejsc pracy, podała spółka. W 2020 roku wartość dodana do polskiej gospodarki dzięki działalności grupy spółek Danone wyniosła 3,57 mld zł.

Sunex: Szuka możliwości akwizycji w Niemczech, która wpisywałaby się w założenia biznesowe Grupy, ale nie wyklucza też zakupu firmy w innym kraju w Europie, poinformował prezes spółki Romuald Kalyciok.

Sunex: Odnotował 2,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 13,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Mo-Bruk: Objął 95% udziałów w spółce El Kajo z Bydgoszczy za kwotę 29 mln zł, podał Mo-Bruk. Pozostałe 5% udziałów Mo-Bruk będzie mógł objąć w ramach opcji call obowiązującej od 2026 r., do 2029 r. przy mnożniku 5,5x EBITDA. Ponadto sprzedający mają prawo do premii od wyników za lata 2024 i 2025, która zostanie obliczona przy mnożniku 5,5x EBITDA, a jej łączna wartość będzie nie większa niż 34,175 mln zł.

Energa: Energa Wytwarzanie z Grupy Orlen oraz kanadyjska firma Northland Power utworzą w Polsce wspólne przedsiębiorstwo joint venture świadczące usługi serwisowania morskich farm wiatrowych, podała Energa. Zgodę w tej sprawie wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

KONTRAKTY I WDROŻENIA

Polenergia: W związku ze spełnieniem warunku zawieszającego, tj. podpisaniem pakietu umów PPA i PPA+ przez Polenergię Obrót – spółkę zależną Polenergii – McDonald's Polska oraz minimalną liczbę franczyzobiorców McDonald's, pakiet umów wejdzie w życie z dniem 5 grudnia 2023 r., podała Polenergia. Okres sprzedaży energii elektrycznej i gwarancji pochodzenia w ramach pakietu umów PPA i PPA+ rozpoczyna się od 1 stycznia 2024 r., a łączna wartość umów może wynieść około 441 mln zł.

RWE: Uzyskało prawomocną decyzję środowiskową dla budowy infrastruktury przyłączeniowej morskiej farmy wiatrowej F.E.W. Baltic II, o planowanej mocy 350 MW, podała spółka.

Polenergia: Polenergia Obrót – spółka zależna Polenergii – zawarła z McDonald's Polska nowy warunkowy pakiet umów PPA i PPA+ (po niespełnieniu warunku zawieszającego poprzedniego pakietu umów), który ma zostać podpisany również przez 87 franczyzobiorców McDonald's, podała spółka. Łączna wartość umów może wynieść około 441 mln zł.

Tauron: Zakończył pierwszy etap budowy farmy fotowoltaicznej w Mysłowicach – Dziećkowicach o mocy 37 MW, która powstała na zrekultywowanym składowisku odpadów paleniskowych, a jej moc docelowa sięgnie 100 MW, podała spółka. Dzięki temu łączna moc OZE Taurona przekroczyła 600 MW.

Polenergia: Spółki zależne Polenergii – Polenergia Farma Fotowoltaiczna 2 i Polenergia Farma Fotowoltaiczna 16 – wygrały aukcje na sprzedaż energii z odnawialnych źródeł, odpowiednio: w zakresie realizowanego projektu farmy fotowoltaicznej Rajkowy o docelowej łącznej mocy ok. 35 MWp i w zakresie realizowanego projektu farmy fotowoltaicznej Szprotawa II o docelowej łącznej mocy ok. 20 MWp.

Źródła: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews)