PKO BP dołączył do PCAF, przyspiesza prace nad dekarbonizacją portfela kredytowego

Warszawa, 18.12.2023 (ISBnews) – PKO Bank Polski – zgodnie z celami klimatycznymi określonymi w Strategii na lata 2023-2025 – ogranicza poziom generowanego śladu węglowego, który jest skutkiem działalności operacyjnej, dołącza do Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) i dynamizuje prace nad dekarbonizacją portfela kredytowego, podał bank.

Zgodnie z metodyką PCAF, bank kontynuuje drogę do neutralności klimatycznej. Metodyka PCAF umożliwi zharmonizowane podejście do oceny i ujawniania emisji gazów cieplarnianych w portfelu kredytowym banku, podano.

"Pomiar śladu węglowego portfela kredytowego jest pierwszym istotnym krokiem dla skutecznego zarządzania ryzykiem środowiskowym, które z czasem, w przypadku braku odpowiednich działań, będzie coraz bardziej wpływało na materializację ryzyka kredytowego. Ważne jest, aby na obecnym etapie rozwoju procesów wdrażania zasad środowiskowych sektor bankowy wnosił istotną wartość dodaną przy wykorzystaniu sprawdzonych i spójnych metod pomiaru emisyjności stając się ważnym partnerem dla naszych klientów w przejściu przez pełną wyzwań ścieżkę transformacji energetycznej" – powiedział dyrektor Pionu Ryzyka Bankowego w PKO Banku Polskim Paweł Metrycki, cytowany w komunikacie.

"PKO Bank Polski dąży do tego, aby stać się liderem finansowania transformacji ESG. Ważną częścią realizacji naszej strategii są partnerstwa i współpraca z organizacjami promującymi standardy, pozwalające na uspójnienie informacji istotnych dla zarządzania obszarem ESG. Pozyskanie porównywalnych danych o naszym oddziaływaniu na środowisko naturalne umożliwi nam przeprowadzanie analiz, wyznaczanie celów, informowanie o działaniach i ujawnianie postępów. Wszystko to ma to kluczowe znaczenie dla realizacji naszych celów biznesowych, które wiążemy z ambicjami w zakresie środowiska" – dodała dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju ESG w PKO BP Małgorzata Darowska.

PKO Bank Polski liczy poziom emisji gazów cieplarnianych z działalności operacyjnej od 2019 roku. W strategii na lata 2023-2025 zobowiązał się osiągnąć neutralność klimatyczną w Zakresie 1 i 2 do 2030 roku. Bank eliminuje źródła energii o wysokiej emisyjności, kupuje energię pochodzącą z OZE, podejmuje działania ograniczające zużycie energii. Bank podejmuje także kroki w kierunku dekarbonizacji portfela kredytowego i w ramach przyjętych w lipcu 2021 roku celów ESG bank zobowiązał się, że do 2030 roku istotnie ograniczy ekspozycję na sektor wydobywczy węgla, zwiększając jednocześnie skalę finansowania transformacyjnego o co najmniej 5% r/r. Największy udział w tym mają nowo udzielone kredyty na projekty związane z realizacją inwestycji w OZE, podano także.

Bank wskazał też, że organizacje finansowe z całego świata zrzeszone wokół PCAF mają jednolity globalny standard liczenia i raportowania emisji gazów cieplarnianych zapewniający przejrzystość i rozliczalność. Na jego podstawie mogą ujawniać emisje, których źródłem są klienci korzystający z ich finansowania i kapitału inwestycyjnego. Metodyka PCAF pozwala ocenić wielkość emisji gazów cieplarnianych związanych z kredytami korporacyjnymi, papierami wartościowymi, kredytami hipotecznymi czy samochodowymi. Z metodyki PCAF korzysta wiele wiodących międzynarodowych banków, m.in. Barclays, Morgan Stanley, Citi, Bank of America, Lloyds. PKO Bank Polski jest drugim bankiem z Polski, który przyjął PCAF.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 431,45 mld zł na koniec 2022 r.

(ISBnews)