Wsparcie procesu wdrożenia systemu kaucyjnego

System kaucyjny, recyklomaty

Na początku 2025 roku Polska ma wprowadzić system kaucyjny. Czy polskie przedsiębiorstwa są gotowe na rewolucję w zarządzaniu odpadami opakowaniowymi? O płynne i efektywne wdrożenie nowych przepisów na rzecz wprowadzających produkty w opakowaniach ma zadbać Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań (PIOIRO) we współpracy z Interzero.

W 2025 roku w Polsce rusza system kaucyjny, będący istotnym krokiem w kierunku budowania gospodarki cyrkularnej. System rewolucjonizuje zarządzanie odpadami opakowaniowymi, zwiększając selektywność ich zbierania oraz poziom recyklingu w kraju. Jednak ustawa nakłada na przedsiębiorców liczne obowiązki. Ich niespełnienie wiązać się może z dotkliwymi sankcjami.

PIOIRO podjęła ścisłą współpracę z Interzero w Polsce, aby płynnie przeprowadzić przedsiębiorców przez okres wdrożeniowy. A także wesprzeć ich w adaptacji nowych przepisów.

Polskie rozwiązanie kaucyjne będzie różniło się od większości europejskich systemów, które zazwyczaj opierają się na jednym operatorze. W Polsce możliwych będzie więcej operatorów. Zobowiązane do przyjmowania opakowań zwrotnych będą wszystkie sklepy o powierzchni od 200 metrów kwadratowych. Natomiast mniejsze sklepy będą mogły dołączyć do systemu w zakresie odbierania opakowań dobrowolnie.

Polskie firmy stanęły przed zadaniem adaptacji do nowych regulacji w rekordowym tempie. Już teraz wymaga to znaczących przygotowań. Na wszystkich etapach wdrożenia projektu konieczne jest informowanie przedsiębiorców na temat zmian, jakie ich czekają oraz wsparcie doświadczonych ekspertów. Wspólnie z PIOIRO, zapewnimy im kompleksowe wsparcie – od audytów, poprzez edukację, aż do realizacji konkretnych rozwiązań operacyjnych, takich jak butelkomaty i system workowy – komentuje Monika Grom, wiceprezes Zarządu Interzero.

Kamień milowy w drodze do GOZ

Choć system kaucyjny to kamień milowy w dążeniu do gospodarki cyrkularnej w Polsce, dla firm może stanowić duże wyzwanie, zwłaszcza w pierwszym okresie wdrożenia regulacji. Nasze doświadczenie w zarządzaniu odpadami pomoże przedsiębiorcom w dostosowaniu się do nowych przepisów, a wspólne działania z Interzero – mam nadzieję – sprawią, że przejście to będzie płynne i bezproblemowe. Jesteśmy gotowi współpracować z firmami i pomagać im realizować cele Polski w zakresie recyklingu – dodajeKonrad Nowakowski, prezes Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań.

Warto podkreślić, że nowelizacja ustawy zawiera ambitne cele m.in. osiągnięcie wysokiego poziomu selektywnej zbiórki opakowań i odpadów opakowaniowych. Mają one wynieść 77 proc. w 2025 roku i aż 90 proc. w 2029 roku.

W Polsce system kaucyjny obejmować będzie butelki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych do 3 litrów, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowe puszki na napoje do 1 litra. Dodatkowo wszystkie opakowania włączone do systemu kaucyjnego muszą być odpowiednio oznakowane. To pozwoli na łatwą identyfikację i zachęci konsumentów do ich zwrotu. Niezastosowanie się do przepisów systemu kaucyjnego niesie za sobą rygorystyczne konsekwencje. Firmy, które nie wypełnią obowiązków selektywnego zbierania, będą obciążane opłatą produktową. Jej maksymalna stawka wynosi 25 zł za 1 kg odpadów. 

Automatyzacja zbiórki i skuteczny recykling

Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań wraz z Interzero, ze swoim doświadczeniem w oferowaniu rozwiązań środowiskowych i zaangażowaniem w promowanie gospodarki obiegu zamkniętego, będą pełnić kluczową rolę w implementacji i zarządzaniu systemem kaucyjnym w Polsce. Ich współpraca przyczyni się do rozwoju zautomatyzowanych systemów zbiórki, z wykorzystaniem butelkomatów. A także systemu workowego, oferując skuteczne rozwiązania dla sklepów w każdej miejscowości.

W ramach systemu, PIOiRO i Interzero zajmą się m.in.:

  • zapewnieniem wymaganych poziomów zbierania odpadów opakowaniowych i opakowań objętych systemem kaucyjnym,
  • dostarczeniem i montażem wybranego butelkomatu (wraz z lokalnym serwisem, przeglądami 2 razy w roku, rozszerzoną gwarancją na okres 5 lat),
  • organizacją systemu workowego (dla dystrybutorów, którzy nie zdecydują się na montaż butelkomatów),
  • odbiorem i zagospodarowaniem odpadów opakowaniowych,
  • dostarczeniem systemu operacyjnego umożliwiającego bieżące monitorowanie ilości opakowań w systemie kaucyjnym i środków finansowych pochodzących z kaucji (dedykowany moduł Platformy Odpadowej Interzero),
  • przygotowaniem sprawozdań (prowadzeniem pełnej ewidencji i sprawozdawczości związanej z gospodarką opakowaniami objętymi systemem kaucyjnym z możliwością integracji Platformy Odpadowej Interzero z BDO),
  • zapewnieniem transportu odpadów od dystrybutorów i centrów redystrybucji, zgodnie z wymaganiami przepisów odpadowych,
  • przygotowaniem odpadów do przetworzenia, ich przetworzeniem i zapewnieniem dostępności recyklatu,
  • działaniem w ramach posiadanych decyzji w zakresie gospodarowania odpadami.