Konsument mniej cyrkularny

Konsument mniej cyrkularny

Spada odsetek klientów kierujących się przy wyborze towarów możliwością ich recyklingu. Co czwarty kupujący wybierał mniej tego typu produktów. Powód? Oczywiście rosnące ceny. Jednocześnie jeden na pięciu konsumentów jest skłonny zapłacić więcej za produkt pochodzący z materiałów z recyklingu lub nadający się do recyklingu. To wnioski z najnowszego badania The Circular Voice przeprowadzonego na zlecenie Stena Recycling.

Po raz drugi Stena Recycling zapytała 5000 konsumentów w Polsce, Szwecji, Danii, Finlandii i Norwegii o ich opinie na temat zrównoważonego rozwoju i produktów nadających się do recyklingu. Celem badania było uzyskanie informacji dla firm produkcyjnych oraz innych podmiotów dążących do zwiększenia poziomu cyrkularności.

Inflacja i wzrost kosztów w ciągu roku wyraźnie wpłynęły na wybory konsumentów, chociaż nadal widać silne zapotrzebowanie na zrównoważone produkty. Jak pokazały wyniki badania The Circular Voice:

  • W Polsce prawie co czwarty konsument (24 proc.) kupił mniej produktów nadających się do recyklingu niż w ubiegłym roku.
  • 20 proc. jest skłonnych zapłacić więcej za produkt pochodzący z recyklingu lub nadający się do recyklingu. W poprzedniej edycji badania było to 25 proc.
  • 77 proc. badanych uważa, że ważne jest, aby mieć szeroki wybór zrównoważonych produktów przyjaznych klimatowi i naszej planecie. 

Polscy konsumenci otwarcie mówią, że chcą mieć możliwość kupowania towarów, które przyczyniają się do wzrostu poziomu cyrkularności. Jednak przeszkód na drodze do osiągnięcia tego celu, jest wciąż zbyt wiele. Jak pokazują badania The Circular Voice, brakuje jasnych, zrozumiałych etykiet na produktach, a barierą realizacji ambicji konsumentów są ograniczone finanse spowodowane trudną sytuacją ekonomiczną w kraju. Wskazuje to również na problem z powszechnie błędnym przekonaniem, że zrównoważone produkty są zawsze droższe. W rzeczywistości, w przypadku niektórych produktów, jest wręcz przeciwnie. Jednak nadal ograniczona oferta może przyczynić się do utrzymania tego przekonania – mówi Anna Sundell, dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju i komunikacji w Stena Metall Group, której częścią jest Stena Recycling.

Polacy coraz bardziej zwracają uwagę na to, że chcą kupować produkty, które można ponownie przetworzyć. Aż 72 proc. respondentów uważa to za ważną kwestię. Co więcej, aż 59 proc. badanych stwierdziło, że powinno się zakazać tworzenia produktów, których nie można poddać procesowi recyklingu. To pokazuje, że dla konsumentów niezmiennie ważne jest, aby biznes podchodził do kwestii produkcji w sposób zrównoważony.

Nie tylko konsument jest mniej cyrkularny

Sytuacja gospodarcza niewątpliwie wpływa również na podejście biznesu do wdrażania rozwiązań na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego. Jak pokazuje raport „Potencjał gospodarki o obiegu zamkniętym. Wykorzystanie surowców wtórnych w fazie produkcyjnej” opracowany przez Stena Recycling, Politykę Insight oraz Rekopol, tylko 37 proc. firm realizuje działania wpisujące się w model gospodarki cyrkularnej. Mimo dostrzegania potencjału i korzyści z nich wynikających, przedsiębiorstwa obawiają się wdrażania cyrkularnych rozwiązań. Tylko nieco ponad 60 proc. badanych uznało, że jest to trudne. Powodami są m.in.: brak wystarczającej wiedzy na temat możliwości finansowania rozwiązań oraz biurokracja. Istotne jest także przekonanie, że GOZ dotyczy tylko wybranych branż i małe firmy nie mają szans na wprowadzenie w swoim zakładzie tego typu rozwiązań.

Jednym z wniosków płynących z raportu jest konieczność edukowania przedsiębiorstw na temat modeli gospodarki obiegu zamkniętego i dzielenie się dobrymi praktykami. Ich wdrożenie może wspomóc oszczędności zasobów na wielu płaszczyznach.