Ślad węglowy i co dalej? – doroczna konferencja Climate Leadership

Climat Leadership

Czy badanie śladu węglowego jest dziś wystarczające, aby firma mogła o sobie mówić jako o odpowiedzialnej społecznie? Jak biznes odnajduje się w gąszczu nowych wymagań i wytycznych dotyczących zielonej transformacji? Odpowiedzi na te pytania szukali uczestnicy konferencji „Ślad węglowy i co dalej”. Konferencja, organizowana przez UNEP/GRID-Warszawa, to coroczne wydarzenie podsumowujące program Climate Leadership. 

Spotkanie odbyło się bezpośrednio po Szczycie Ambicji Klimatycznych, jaki został zwołany w Nowym Jorku przez Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) w celu przyspieszenia działań rządów, przedsiębiorstw, sektora finansowego, władz lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego oraz wysłuchania relacji na temat działań pionierskich na tym polu. 

— Nadal możemy ograniczyć wzrost globalnej temperatury do 1,5 stopnia. Nadal możemy zbudować świat czystego powietrza, ekologicznych miejsc pracy i czystej energii po przystępnej cenie dla wszystkich — mówił podczas szczytu António Guterres, Sekretarz Generalny ONZ. 

Climate Leadership realizuje ten postulat wśród polskich firm. Program ustanowiono cztery lata temu. Jest odpowiedzią na rezolucję (Rezolucja UN Environment Assembly z 2019 r.) wzywającą światowy biznes do przyjęcia aktywnej roli w przeciwdziałaniu kryzysowi klimatycznemu. Realizuje go UNEP/GRID-Warszawa jako działanie wspierane przez Program ONZ ds. Środowiska (UNEP). Ponieważ zmieniający się klimat wymaga od firm gotowości do głębokiej transformacji, oparcie na wskazaniach ekspertów i najnowszej naukowej wiedzy pomaga firmom wypracować w Programie optymalną dla siebie drogę, którą będą podążać zmieniając się dla klimatu. 

Co roku, cała społeczność Climate Leadership spotyka się na konferencji, która jest okazją do podsumowań oferując jednocześnie przestrzeń dla dyskursu klimatycznego, wzajemnych inspiracji czy omówienia możliwości działania w przyszłości w kontekście globalnych wyzwań związanych z pilną potrzebą transformacji społeczno-ekonomicznej. Podczas spotkania „Ślad węglowy i co dalej?”, firmy zaprezentowały cele klimatyczne przyjęte w sezonie 2022/2023. 

Rozpoczynając spotkanie Maria Andrzejewska, dyrektorka generalna UNEP/GRID-Warszawa i współinicjatorka programu Climate Leadership, nawiązała do ostatniego Szczytu Ambicji Klimatycznych ONZ oraz słów António Geterresa 

— Są to słowa, które szczególne dotyczą stanu planety. To apel, żeby robić więcej, robić szybciej, żeby wywierać coraz większy wpływ. I to właśnie jest myślą przewodnią dzisiejszego spotkania. — podsumowała Maria Andrzejewska.

O świadomości działania w dobie „wielokryzysu, polikryzysu, a jednocześnie permakryzysu”, czyli kryzysu, który się nie skończy prędko, mówił Prof. Bolesław Rok, współtwórca programu.

— Myślę, że dzisiaj zdecydowana większość kadry kierowniczej zdaje sobie z tego sprawę, dlatego potrzebujemy inspirowania się. Dlatego, choć grupa aktywistów korporacyjnych stale rośnie, cały czas jest nas za mało. — zauważył profesor RokZaznaczył też, że kryzys klimatyczny jest sytuacją, w której nie może być monopolu na wiedzę — dlategojesteśmy tu po to, żeby się wiedzą dzielić — zakończył wypowiedź.

„Żebyśmy nie byli obojętni”

„O co chodzi w społeczeństwie” to tytuł inspiracyjnego wystąpienia prezeski ClientEarth w Polsce, Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz. Była to jednocześnie prezentacja działań, jakie w obronie praw człowieka i ochrony życia przyszłych pokoleń podejmuje organizacja, której jedyną klientką jest planeta Ziemia. Odpowiadając na tytułowe pytanie, szefowa polskiego ClientEarth przypomniała słowa Mariana Turskiego mówiące o tym, żeby nie być obojętnym.  

—  Moją super-mocą jest prawo, ale każdy z nas ma swoją super-moc, którą może się posłużyć odpowiadając na jakąś społeczną super-potrzebę. Ważne jest, żebyśmy nie byli obojętni i żebyśmy tę rzeczywistość zmieniali według naszej wizji. —  zaapelowała do uczestników spotkania Zuzanna Rudzińska-Bluszcz

Biznes odpowiedzialny środowiskowo zaczyna się od zdefiniowania śladu węglowego firmy, ale to jest dopiero początek. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że wobec nowych wymagań i obowiązków wynikających z raportowania CSRD, biznes powinien wdrożyć konkretne rozwiązania ograniczające jego negatywny wpływ na otoczenie, współpracując w całym łańcuchu wartości.