Konto bankowe, które wspiera zrównoważony rozwój

ING do oferty dla klientów indywidualnych wprowadził Konto Future. Bank za każdy taki rachunek będzie co miesiąc przekazywał 10 zł na projekt wspierający zrównoważony rozwój. Klient może wybrać jeden z 3 projektów realizowanych przez partnerskie fundacje.

Dzikie zwierzęta, łąki kwietne i poprawa stanu gleby

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze chce ocalić najdziksze miejsca w Polsce, gdzie przetrwały ostatnie fragmenty Puszczy Karpackiej. Działa na rzecz lepszej ochrony ekosystemów, w których żyją wilki, rysie i niedźwiedzie. Prowadzony przez nią projekt „Mikro rezerwaty” ma na celu stworzenie 30 mikro rezerwatów (stref ochrony) dla rzadkich gatunków ptaków, w najcenniejszych przyrodniczo rejonach Polski. 

Fundacja Kwietna dba o zachowanie naturalnej bioróżnorodności i wprowadza do polskich miast rozwiązania przyjazne naturze. Podnosi też świadomość ekologii w społeczeństwie i edukuje. Realizowany przez nią „Ogród biocenotyczny” to miejska przestrzeń publiczna o charakterze proekologicznym. Przekazane wsparcie finansowe pomoże fundacji stworzyć taki ogród o powierzchni 200 m2 w wybranym mieście. 

Trzeci projekt prowadzi Fundacja Grunt Od Nowa. Jej działalność skupia się na poprawie stanu gleb w Polsce. Regeneruje i ożywia tereny zielone w miastach i wspiera gospodarstwa rolne w zielonej transformacji. Jej projekt – Miejska wyspa ciepła w formie lasu kieszonkowego, tworzy strefy chłodu i chroni zasoby wodne w wybranym mieście.

Podsumowanie i efekty działań trafią do klienta

Po zakończeniu zbiórki na projekt i jego realizacji klient otrzyma podsumowanie z efektami działań. Dodatkowo, bank deklaruje, że równowartość pieniędzy, które gromadzą klienci na tym koncie, przeznaczy na finansowanie budynków, które mają mniejsze zapotrzebowanie na energię pierwotną.  

Rachunek może być wspólny, co oznacza, że może korzystać z niego również dodatkowa osoba wskazana przez posiadacza. Można udzielić pełnomocnictwa do jego prowadzenia. Istnieje możliwość powiązania konta z rachunkiem oszczędnościowym Smart Saver, z którego klient może również zrealizować przelew na wybrany projekt wspierający zrównoważony rozwój, przyspieszając jego realizację.

Opłata miesięczna za prowadzenie konta wynosi 20 zł. Wszystkie bankomaty w Polsce i w obszarze SEPA są bezpłatne. Za darmo można realizować wszystkie wpłaty i wypłaty w oddziale. Także przelewy online oraz pierwszy przelew w oddziale (każdy kolejny 9 zł).

Oferta to element realizowanej przez bank strategii ESG „Przyszłość to nasza wspólna odpowiedzialność”. Informacje o partnerskich fundacjach i realizowanych projektach są tutaj